Svenska Läkaresällskapet

Ansökningar

Du som vill ansöka om medel

Här ansöker du om exempelvis projektmedel eller medel till etikprövningsnämnden. Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in så klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Ansökningsformulär varefter du ser titlarna på de ansökningsmöjligheter som är aktuella. Klicka sedan på rätt titel för att börja fylla i ansökningsformuläret.

Vi förväntar oss att du som söker pengar hos oss tar dig tid att fylla i din meritförteckning (CV) i personkortet. Du hittar ditt personkort genom att (när du är inloggad) klicka i menyn till vänster på Personliga inställningar och sedan på undermenyn Visa personkort. När vi granskar din ansökan kommer vi att titta på ditt CV.

Du kan även ta fram alla ansökningar där du står som sökande genom att klicka på menyvalet Egna ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivaren namn för att se dina ansökningar)

Granskare, administratörer och beslutare

Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Under menyn Ansökningar finner du som handlägger ansökningar undermenyer som leder till dina speciella uppgifter.


Svenska Läkaresällskapet, from Svenska Läkaresällskapet
http://www.researchweb.org/is/sls/ansokan