Mina sidor

Om dig och verktyg som denna webb-plats erbjuder

När du är inloggad med ditt användarnamn och lösenord visas fler menyval till vänster med alternativ för att nå de uppgifter just du har lagt in. Via de menyvalen kan du alltid ändra dina uppgifter för att hålla din information om projektarbeten, publikationer, CV etc uppdaterad. Klicka här för att logga in.

information Dessa undermenyer ser du som inloggad

Mina ansökningar

Här återfinner du alla ansökningar som du gjort i anslagsgivarsystemet Webban.

Mina kontaktuppgifter, CV (Personkort)

Ändra dina kontaktuppgifter och kontrollera att du har rätt mailadress så att systemet kan kommunicera korrekt med dig. Personkortet/kontaktuppgifterna innehåller även ditt CV som du här håller uppdaterat. Ifrån de uppgifter du anger hämtas även uppgifter till inventering av olika organisationsers kunskapskapital. Det är även detta CV som många av anslagsgivarna i Sverige ser på när de bedömer dina eventuella ansökningar av projektmedel.

Mina projekt som visas i FoU i Sverige

I "Mina projektbeskrivningar" kan du lägga till uppgifter om projektarbeten, uppdatera status efter hand för hur långt det framskridit och kompletterar informationen. När du ändrat uppdateras förstås din organisations statistik omedelbart. Ditt projekt kan följas fram till slutfört arbete. Syftet är att dina kunskaper ska kunna ge nationella informationsvinster, patientnytta etc. Många organisationer kan hämta information direkt från det du publicerat. Därför är det viktigt att du skriver på lättförståelig svenska, så att även de som saknar specialkunskaperna förstår.

Mina Mätmetoder

I "Mina mätmetoder" kan du sprida din kunskap om olika mätmetoder, de återfinns då här på denna webbplats samt via FoU i Sverige. Du lägger in och återfinner just dina inlagda mätmetoder här och återfinner alla samlat under menyvalet "Forskarstöd".

PublishedDocument information: Mina sidor | Last modified: 2018-09-13 by Researchweb Support 7

Mina sidor, from Södra Sjukvårdsregionen
http://www.researchweb.org/is/ssvr/Mina_sidor