Search information | Document | Södra Sjukvårdsregionen
filtered by: remove all 2010

Search result

Search gave 7 hits in 0.07 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published Mina sidor
Eva K Almqvist, FoU-Enheten i Södra Älvsborg, 46441
Södra Sjukvårdsregionen
Du har en obesvarad inbjudan! Klicka här för att acceptera/avböja inbjudan.

Om dig och verktyg som denna webb-plats erbjuder

När du är inloggad med ditt användarnamn och lösenord visas fler menyval till vänster med alternativ för ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/46441
Published Beviljade medel
Eva K Almqvist, FoU-Enheten i Södra Älvsborg, 46431
Södra Sjukvårdsregionen
Beviljade medel Beviljade doktorandanslag för år 2011 Antal ansökningar N=74 SökandeDiarieKlinikBeviljat belopp (kr) Ahl JonasREGSKANE-1341917. SUS - Specialiserad medicin: Infektionskliniken Malmö155 000 Annertz KarinREGSKANE-1275014. SUS - ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/46431
Published Driftmedel i samband med tilldelning av regionalt forskningsstöd
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 44341
Södra Sjukvårdsregionen

Driftmedel i samband med tilldelning av regionalt forskningsstöd

I enlighet med den fördelningsmodell som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 24 april 2006, § 80 Fördelning av FoU-medel år 2006, erhåller kliniken ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/44341
Published Utnyttjad projekttid för projekt som bedrivits under 2008/2009
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 43321
Södra Sjukvårdsregionen
Utnyttjad projekttid för projekt som bedrivits under 2008/2009 Gå in här nu Elisabeth och fyll på med löpande siffror för alla projekttitlar Jag har gjort 1 - 7. Du kopierar en sträng nedan och klistrar in nedanför och byter siffra vid ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/43321
Published (Doktorandanslag för år 2012)
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 42851
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2012 avseende doktorandanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2012. Anslaget avser stödja doktorandens forskningsprojekt ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/42851
Published Regionalt forskningsstöd för år 2011 och 2012 avseende projektanslag
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 42841
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2011 och 2012 avseende projektanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdregionen att fördela projektanslag för åren 2011 och 2012. Projektanslaget avser forskningsprojekt ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/42841
Published Projektanslag
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 42701
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Bedömningsanvisningar för projektdanslag OBS! Denna texten ska uppdateras::::::::Är du jävig ska du markera detta genom att sätta ett kryss (X) i rutan för Jäv. Fyll inte i några poängbedömningar för denna person. Följande gäller för ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/42701
Filter search
status
year (filtered)
applicants/authors (2)

Search information | Document | Södra Sjukvårdsregionen, from Södra Sjukvårdsregionen
http://www.researchweb.org/is/ssvr/document/elasticsearch?search=&addfilter=years:2010&page=121&submit=1