Search information | Document | Södra Sjukvårdsregionen

Search result

Search gave 236 hits in 0.18 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published Ledigkungörelser
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 21971
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen

Ledigkungörelser

Doktorandanslag

Ledigkungörelse för doktorandanslag 2019 Ledigkungörelse för doktorandanslag 2018 Ledigkungörelse för doktorandanslag 2017 Ledigkungörelse för doktorandanslag 2016 Ledigkungörelse för ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/21971
Published Prioriteringsgrupper för projekt- och doktorandanslag
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 22341
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Prioriteringsgrupp för projektanslag Kerstin Berntorp, ordförande, endokrinologi, Region Skåne Kjell-Åke Alle (Jönsson), medicin, Region Kronoberg Ann Alriksson-Schmidt, psykologi och folkhälsa, Region Skåne Johan Berglund, allmänmedicin, ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/22341
Published Anvisningar
Eva K Almqvist, FoU-Enheten i Södra Älvsborg, 25261
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Rapportanvisningar: Fyll i formuläret. Alla fält med + tecken är obligatoriska och måste fyllas i för att rapporten ska kunna slutföras. Vid de olika fälten finns en liten ikon med ytterligare information om den uppgift som efterfrågas. Var ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/25261
Published Projektanslag
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 42701
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Bedömningsanvisningar för projektdanslag OBS! Denna texten ska uppdateras::::::::Är du jävig ska du markera detta genom att sätta ett kryss (X) i rutan för Jäv. Fyll inte i några poängbedömningar för denna person. Följande gäller för ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/42701
Published Regionalt forskningsstöd för år 2011 och 2012 avseende projektanslag
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 42841
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2011 och 2012 avseende projektanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdregionen att fördela projektanslag för åren 2011 och 2012. Projektanslaget avser forskningsprojekt ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/42841
Published (Doktorandanslag för år 2012)
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 42851
Informationsdokument, Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2012 avseende doktorandanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2012. Anslaget avser stödja doktorandens forskningsprojekt ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/42851
Published Utnyttjad projekttid för projekt som bedrivits under 2008/2009
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 43321
Södra Sjukvårdsregionen
Utnyttjad projekttid för projekt som bedrivits under 2008/2009 Gå in här nu Elisabeth och fyll på med löpande siffror för alla projekttitlar Jag har gjort 1 - 7. Du kopierar en sträng nedan och klistrar in nedanför och byter siffra vid ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/43321
Published Driftmedel i samband med tilldelning av regionalt forskningsstöd
Elisabeth Titze, Enheten för forskning och utveckling, 44341
Södra Sjukvårdsregionen

Driftmedel i samband med tilldelning av regionalt forskningsstöd

I enlighet med den fördelningsmodell som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 24 april 2006, § 80 Fördelning av FoU-medel år 2006, erhåller kliniken ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/44341
Published Beviljade medel
Eva K Almqvist, FoU-Enheten i Södra Älvsborg, 46431
Södra Sjukvårdsregionen
Beviljade medel Beviljade doktorandanslag för år 2011 Antal ansökningar N=74 SökandeDiarieKlinikBeviljat belopp (kr) Ahl JonasREGSKANE-1341917. SUS - Specialiserad medicin: Infektionskliniken Malmö155 000 Annertz KarinREGSKANE-1275014. SUS - ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/46431
Published Mina sidor
Eva K Almqvist, FoU-Enheten i Södra Älvsborg, 46441
Södra Sjukvårdsregionen
Du har en obesvarad inbjudan! Klicka här för att acceptera/avböja inbjudan.

Om dig och verktyg som denna webb-plats erbjuder

När du är inloggad med ditt användarnamn och lösenord visas fler menyval till vänster med alternativ för ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/46441
Published Ledigkungörelse UFo-anslag år 2012
Margaretha Nilsson, Södra Regionvårdsnämnden, 84521
Södra Sjukvårdsregionen
UFo-anslag år 2012 Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2012 Landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen (nedan kallade landstingen) har för år 2012 ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/84521
Published Regionalt forskningsstöd för år 2013 och 2014 avseende projektanslag
Margaretha Nilsson, Södra Regionvårdsnämnden, 103861
Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2013 och 2014 avseende projektanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela projektanslag för åren 2013 och 2014. Region Skåne har beslutat att genomföra ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/103861
Published Regionalt forskningsstöd för år 2013 avseende doktorandanslag
Margaretha Nilsson, Södra Regionvårdsnämnden, 103881
Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2013 avseende doktorandanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2013. Anslaget avser stödja doktorandens forskningsprojekt ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/103881
Published Regionalt forskningsstöd för år 2013 avseende doktorandanslag
Margaretha Nilsson, Södra Regionvårdsnämnden, 103931
Södra Sjukvårdsregionen
Regionalt forskningsstöd för år 2013 avseende doktorandanslag Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2013. Anslaget avser stödja doktorandens forskningsprojekt ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/103931
Published Ledigkungörelse UFo-anslag 2013
Margaretha Nilsson, Södra Regionvårdsnämnden, 108831
Södra Sjukvårdsregionen
UFo-anslag år 2013 Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2013 Landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen (nedan kallade landstingen) har för år 2013 ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/108831
Published JCU CMD - The Honours program
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 109191
General information, help and specific instructions, James Cook University

JCU College of Medicine and Dentistry - The Honours program

Please take a short moment to describe yourself as a reviewer - Click here to show more Do you want to engage in research? Do you need a support structure to get going? Have a ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/109191
Published Submission requirements for Research Ethics and Governance Applications within the Cairns and Hinterland Hospital & Health Service (CHHHS).
Marisa Ross, Research Ethics & Governance Unit, 109961
General information, help and specific instructions, James Cook University

Far North Queensland Human Research Ethics Committee (FNQ HREC, EC00157)

For general information about ethics approval click here. The FNQ HREC’s jurisdiction covers all sites that fall within the Cairns and Hinterland Hospital and ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/109961
Published Information about Ethics approval
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 110041
General information, help and specific instructions, James Cook University

Information about Ethics approval

Please take a short moment to describe yourself as a reviewer - Click here to show more Click on the sub-menu JCU HREC for information about JCU reciprocal acknowledgement of ethics approvals from other ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/110041
Published Ethics application to James Cook University
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 110051
General information, help and specific instructions, James Cook University

Ethics application to James Cook University

To general information about ethics approval

JCU HREC

If you are a student or staff at James Cook University then you need to submit to JCU HREC. If you also need to submit to a ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/110051
Published Frequently Asked Questions for Honours students at CMD
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 116241
General information, help and specific instructions, James Cook University

FAQ for Honours students at College of Medicine and Dentistry (CMD)

Updated 03/06/2017 To the CMD Honours page . The MBBS Honours program aims to allow academic high-achievers to learn about research and undertake research later in their ...
www.researchweb.org/is/ssvr/document/116241
Filter search
year

Search information | Document | Södra Sjukvårdsregionen, from Södra Sjukvårdsregionen
http://www.researchweb.org/is/ssvr/document/elasticsearch?search=&order=date&page=121&submit=1