Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå. | Application
Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Registration number: VGFOUGSB-354441
Resa- och Konferensbidrag
Application started by: Carl Wikberg, 2013-05-22
Professional title at the time of application: Doktorand
Work place at the time of application: Primärvården Göteborg
Last updated / corrected by: Carin Sjöström-Greenwood, 2017-08-18
Application received by: FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Carl Wikberg
Distriktssköterska, Enheten för Allmänmedicin

Information

Konferens

EFPC Conference Istanbul 9-10 September 2013

Har projektet som du skall presentera på konferensen finansierats med medel från Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän?

not checked Nej
not checked Ja, projektet anges nedan genom att koppla in din tidigare ansökan via funktionen "välj ansökan".

Har du tidigare blivit beviljad rese- och konferensbidrag för att presentera detta projekt?

not checked Nej
not checked Ja, ange diarienr för din tidigare beviljade rese- och konferensansökan i textrutan nedan.

Innehåll

Sammanfattning

Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården.
Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom som söker i primärvården.
Vi kommer att inhämta data från två pågående studier inom VG regionen.
Från databasen med studiepopulation från MADRS-S studien och från KBT-PRIMNET studien mellan åren 2010-2012 .Patienterna har skattat sina symtom vid ingång i studierna och efter 3 månader.Överensstämmelse mellan de bägge instrumenten bestäms med intra class correlation och kappa-test. Vår hypotes är att självskattningarna är jämförbara och att det inte är några skillnader mellan instrumenten också vad gäller patienter som söker och handläggs på primärvårdsnivå.Studiens resultat kommer att visa om vår hypotes stämmer.

Ange MeSH-termer (nyckelord)

information Added MeSH terms
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Comparative Study
Comparison of outcomes, results, responses, etc for different techniques, therapeutic approaches or other inputs.

Projektets diarienummer

117141

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
KonferensavgiftEarly bird EFPC members € 1501 300
HotellkostnaderBoende, medlemsrabbaterat hotell.2 500
ResekostnaderFlygresa tur och retur Istanbul2 000
Sum 5 800

Övrig information

Webblänk

https://www.researchweb.org/is/sverige/document/117141

Decision

Decision date: 2013-05-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Konferensavgift
Early bird EFPC members € 1501 3001 300 
Hotellkostnader
Boende, medlemsrabbaterat hotell.2 5002 500 
Resekostnader
Flygresa tur och retur Istanbul2 0002 000 
sum5 8005 800 

Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå. | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/354441