Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions | Application
Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Registration number: ALFGBG-429571
Ansökan ALF-projektmedel 2015 - 2017
Application started by: Cecilia Björkelund, 2014-04-28
Professional title at the time of application: Professor, distriktsläkare
Work place at the time of application: Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Last updated / corrected by: Monica Hjalmar, 2014-12-15
Application received by: ALF-medel Västra Götalandsregionen
Granted, recipient of funds reportedGranted, recipient of funds reported
Applicant: Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Projektansökan som beviljas tilläggsbidrag/ omställningsbidrag

 1. ALFGBG-429571 : Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions, Ansökan ALF-projektmedel 2015 - 2017
  Granted, recipient of funds reported Granted, recipient of funds reported
  application started: 2014-04-28 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 2. ALFGBG-508161 : "Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions", Tilläggsbidrag/Omställningsbidrag till innehavare av ALF-projekt 2015-2017
  Granted Granted
  application started: 2015-02-10 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 3. ALFGBG-672971 : Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions, Tilläggsbidrag 50 000 kr för innehavare av ALF projektmedel under 2016.
  Granted Granted
  application started: 2016-10-18 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,

Övergripande projektinformation

Projektsammanfattning (svensk och engelsk)

Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av psykisk och metabol stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av stress i vid mening hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka individens egen förmåga att hantera stress och därigenom ha en positiv effekt på depression, ångest och metabola störningar.
Data på befolkningsnivå hämtas från två stora longitudinella befolkningsstudier (Populationsundersökningen av Kvinnor i Göteborg samt H70-studierna) för att studera långtids-hälsoeffekter av upplevd stress vad gäller morbiditet, mortalitet och livskvalitet. Interventionseffekter studeras genom flera interventionsprojekt i primärvården varav en studie gällande livsstilsintervention och två randomiserade kontrollerade studier gällande behandling av lindrig till måttlig depression är i utvärderingsfasen, och där en större implementeringsstudie är i projektfasen i samarbete med regionen. Forskargruppens breda förankring både i epidemiologisk populationsforskning och i primärvårdens kliniska miljö ger unik möjlighet till direkt överföring av forskningsresultat från den epidemiologiska forskningen till intervention i kliniken för klinisk testning av hypoteser som genererats via de epidemiologiska studierna.

The overall question at issue of the project is to increase knowledge about health effects of mental and metabolic stress. Specifically, the aim of the project is to increase knowledge about long term health effects of perceived mental stress in women and men and about effects of different interventions, performed in primary care, aiming at reducing perception of stress and increasing the individual’s own capacity to manage stress, and in this way positively impose on metabolic and mental distress such as cardiovascular disease, diabetes and abdominal obesity, and depression and anxiety. This is performed by using data from large longitudinal population studies and by intervention projects in primary care; two randomized controlled trials on treatment of mild to moderate depression, and a community based intervention on life-style and health are in evaluation phase, and one large RCT study is in planning phase in cooperation with Region Västra Götaland, all performed in the primary care setting. The unique and very important advantage of the research group is the extension of the research area: from the data processing and analysis of multiple epidemiological data at population level to the clinical application of research findings in "the real world" clinical care.

Decision

Decision date: 2014-11-17

Decision 
Applied sum2 759 000
Granted sum725 000

Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/429571