Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården | Application
Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Registration number: VGFOUREG-660781
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
Application started by: Cecilia Björkelund, 2016-09-25
Professional title at the time of application: Professor, distriktsläkare
Work place at the time of application: Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Last updated / corrected by: Birgitta Bryngelsson, 2019-01-18
Application received by: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Denna ansökan är en fortsättningsansökan till följande ansökan

 1. VGFOUREG-478671 : Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-09-25 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 2. VGFOUREG-567891 : Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2015-09-23 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 3. VGFOUREG-660781 : Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2016-09-25 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,

Uppgifter om projektet och den sökande

Projektets vetenskapsområde

checked Medicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Klassifikation av projekt

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektledarens anställningsform

Tillsvidareanställning i Västra Götalandsregionen

Disputerad

Sökande disputerad

Beskrivning av projektet

Projektsammanfattning

Majoriteten av alla patienter med mild/ måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad screening av depression, utbildning av läkare och sköterskor eller ökad psykologisk kompetens i primärvården i sig inte medför högre kvalitet i vården eller ger bättre effekt än sedvanlig behandling. God evidens fanns endast för en "care manager". Denna person, motsvarande ungefär en svensk distriktssköterska, som ansvarar för stöd och kontakt med patienter med depression kan verka som "spindeln i nätet" och kombinera patientstödet med andra åtgärder, t ex utbildning av vårdteamet, initiering av depressionsskola och återkoppling av patientdata till behandlande läkare. Denna metodik är dock inte vetenskapligt prövad inom den svenska primärvården, och är därför definierad som kunskapslucka i vården.

Syftet är att utvärdera om en care manager på vårdcentralen ökar kvalitén i vården av patienten med depression jämfört med sedvanlig handläggning. Denna ansökan gäller specifikt att studera interventionseffekter framför allt på patientnivå med både kvantitativ och kvalitativ metodik.

Studiens design är en kontrollerad studie där randomisering görs på vårdcentralsnivå. Patienter med mild/medelsvår depression tillfrågas om deltagande. På interventionsvårdcentralerna erbjuds patienterna en vårdsamordnare (care manager) som har tät kontakt och uppföljning av patienten. På kontrollvårdcentralerna ges sedvanlig behandling. Uppföljning vid 3 och 6 månader för både fall och kontroller. Under studien följs interventionen med fokusgruppsintervjuer.

Nitton vårdcentraler är engagerade i studien. Nio vårdcentraler har infört care-managerfunktionen. Patienterna är rekryterade. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering pågår.

Decision

Decision date: 2016-12-20

Decision 
Applied sum500 000
Granted sum259 000

Financial report

Financial report 
Granted sum
259 000
Paid sum
259 000
Returned sum
0

Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/660781