Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie | Application
Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie
Registration number: VGFOUREG-749961
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
Application started by: Cecilia Björkelund, 2017-09-15
Professional title at the time of application: Professor, distriktsläkare
Work place at the time of application: Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Last updated / corrected by: Birgitta Bryngelsson, 2019-11-21
Application received by: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Denna ansökan är en fortsättningsansökan till följande ansökan

 1. VGFOUREG-749961 : Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2017-09-15 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 2. VGFOUREG-856661 : Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie, Regionala samarbetsprojekt projektmedel Fortsättning
  Granted, recipient of funds reported Granted, recipient of funds reported
  application started: 2018-09-23 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 3. VGFOUREG-931936 : Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie, Regionala samarbetsprojekt projektmedel Fortsättning
  Awaiting decision Awaiting decision
  application started: 2019-09-24 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,

Uppgifter om projektet och den sökande

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Klassifikation av projektet

information Added MeSH terms
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektledarens anställningsform

Tidsbegränsat vikariat/projektanställning

Disputerad

Sökande disputerad

Beskrivning av projektet

Projektsammanfattning

Sjukfrånvaron ökar åter i Sverige. Det är framför allt inom området psykisk ohälsa som ökningen sker och som nu är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård. Den studie, som medel nu sökes för, syftar till att utvärdera om ett strukturerat samarbete mellan vårdcentralens rehabkoordinator och vårdcentralens Vårdsamordnare för psykisk ohälsa, samt ett konvergenssamtal mellan patienten och arbetsgivaren under rehabkoordinatorns ledning, kan leda till högre frekvens återgång i arbete. I Västra Götalandsregionen har implementering av vårdsamordnare psykisk ohälsa skett på ca 100 av regionens 200 vårdcentraler, och rehabkoordinator finns på de flesta vårdcentraler. Rehabkoordinatorns uppgift är att stödja rehabiliteringsprocessen för patienten och vara samordnare på vårdcentralen av de åtgärder som bedöms värdefulla för patientens sjukskrivningsprocess. I en tidigare studie har vi visat att Vårdsamordnare för psykisk ohälsa kan tidigarelägga patientens återgång till arbete, och vi vill i denna studie testa om ett strukturerat samarbete kring patienten sjukskriven för psykisk ohälsa mellan Vårdamordnaren för psykisk ohälsa och rehabkoordinatorn samt ett konvergenssamtal under sjukskrivningsperioden ytterligare kan förbättra rehabiliteringen för patienten, samtidigt som rehabiliteringsförloppet inte negativt påverkas vad gäller stressuppfattning, ångest och depressions-symtom samt livskvalitet. Vår hypotes är att ett samarbete vårdsamordnar-funktion och rehab-koordinatorsfunktion som utmynnar i arbetsplatskontakt i form av ett konvergenssamtal kan förena läkande och effektiv rehabilitering utefter den enskilde patientens behov med minskade sjukskrivnings-kostnader för samhället. Denna typ av strukturerad samverkan kan bli ett effektivt medel att få ett närmare samarbete mellan vårdcentral, individ och arbetsgivare utan stor resursåtgång.

Äskade medel för nästa kalenderår/period

DescriptionShort description of the costSum
Personal - ProjektledareC.Björkelund finansierad inom Fortefinansieringsdelen0
Personal - MedsökandeEva-Lisa Peterson FoU-enheten, PhD 75000,10% 12 månader 90000
Lilian Wiegner Inst f stressmedicin, spec allmänmedicin 105000 20% 12 månader 260000
350 000
KonsulterStatistiker, universitetslektor 58 timmar50 000
ÖvrigtErsättning vårdcentraler personalinsatser i forskningsprojektet 10000 kr per vårdcentral100 000
Sum 500 000

Decision

Decision date: 2017-12-19

Decision 
Applied sum500 000
Granted sum246 000

Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/749961