Effects on Work ability, job strain and quality of life, of monitoring depression with self-assessment. | Application
Effects on Work ability, job strain and quality of life, of monitoring depression with self-assessment.
Registration number: VGFOUGSB-777861
Resa- och Konferensbidrag
Application started by: Carl Wikberg, 2018-01-04
Professional title at the time of application: Distriktssköterska
Work place at the time of application: Primärvården Göteborg
Last updated / corrected by: Carl Wikberg, 2018-02-02
Application received by: FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
RejectedRejected
Applicant: Carl Wikberg
Distriktssköterska, Enheten för Allmänmedicin

Information

Konferens

19th Congress EPA Section of Epidemiology and Social Psychiatry April 4-7, 2018 - Vienna, Austria

Har projektet som du skall presentera på konferensen finansierats med medel från Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän?

checked Nej
not checked Ja, projektet anges nedan genom att koppla in din tidigare ansökan via funktionen "välj ansökan".

Har du tidigare blivit beviljad rese- och konferensbidrag för att presentera detta projekt?

checked Nej
not checked Ja, ange diarienr för din tidigare beviljade rese- och konferensansökan i textrutan nedan.

Innehåll

Sammanfattning

Psykisk ohälsa ökar i Sverige och övriga världen och sjukfrånvaron till följd av detta.
Jag söker medel till att presentera en studie genomförd med stöd från VG regionen på en internationell konferens. Studien kommer att presenteras i Posterform.

BACKGROUND:
Depression reduces individuals´ function and work ability and is associated with both frequent and long-term sickness absence.
OBJECTIVE:
Investigate if monitoring of depression course using a self-assessment instrument in recurrent general practitioner (GP) consultations leads to improved work ability, decreased job strain, and quality of life among primary care patients.
METHODS:
Primary care patients n=183, who worked. In addition to regular treatment (control group), intervention patients received evaluation and monitoring, used the MADRS-S depression scale during GP visit at baseline and at visits 4, 8, and 12 weeks. Work ability, quality of life and job strain were outcome measures.
RESULTS:
Depression symptoms decreased in all patients. Significantly steeper increase of WAI at 3 months in the intervention group. Social support was perceived high in a significantly higher frequency in intervention group compared to control group.
CONCLUSIONS:
Monitoring of depression course using a self-assessment instrument in recurrent GP consultations seems to lead to improved self-assessed work ability and increased high social support, but not to reduced job strain or increased quality of life compared to TAU. Future studies concerning rehabilitative efforts that seek to influence work ability probably also should include more active interventions at the workplace.
(ClinicalTrials.gov, NCT01402206.)

Ange MeSH-termer (nyckelord)

information Added MeSH terms
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Public Health
Branch of medicine concerned with the prevention and control of disease and disability, and the promotion of physical and mental health of the population on the international, national, state, or municipal level.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
KonferensavgiftFått hela konferensen betald genom att vinna bästa presentation vid deras förra konferens EPAGOT16 i Göteborg 2016.0
HotellkostnaderBoende 2 nätter Tors-Fredag
Fredag-Lördag
3 500
ResekostnaderResa Gbg-Wien T/R Tors-Lördag3 500
Sum 7 000

Övrig information

Kommentar

Sista artikeln i den avhandling som delfinasierats av VG regionen. Tänkte använda mig av Primärvårdens Logo och Göteborgs Universitet på Postern.

Decision

Decision date: 2018-02-09

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Konferensavgift
Fått hela konferensen betald genom att vinna bästa presentation vid deras förra konferens EPAGOT16 i Göteborg 2016.00 
Hotellkostnader
Boende 2 nätter Tors-Fredag
Fredag-Lördag
3 5000 
Resekostnader
Resa Gbg-Wien T/R Tors-Lördag3 5000 
sum7 0000 

Effects on Work ability, job strain and quality of life, of monitoring depression with self-assessment. | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/777861