Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie | Application
Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie
Registration number: VGFOUREG-856661
Regionala samarbetsprojekt projektmedel Fortsättning
Application started by: Cecilia Björkelund, 2018-09-23
Professional title at the time of application: Professor, specialistläkare allmänmedicin
Work place at the time of application: Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Last updated / corrected by: Birgitta Bryngelsson, 2019-04-03
Application received by: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Granted, recipient of funds reportedGranted, recipient of funds reported
Applicant: Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Denna ansökan är en fortsättningsansökan till följande ansökan

 1. VGFOUREG-749961 : Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2017-09-15 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 2. VGFOUREG-856661 : Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie, Regionala samarbetsprojekt projektmedel Fortsättning
  Granted, recipient of funds reported Granted, recipient of funds reported
  application started: 2018-09-23 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 3. VGFOUREG-931936 : Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie, Regionala samarbetsprojekt projektmedel Fortsättning
  Review in progress Review in progress
  application started: 2019-09-24 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,

Uppgifter om projektet och den sökande

Projektets vetenskapsområde

checked Medicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Klassifikation av projekt

information Added MeSH terms
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Anxiety Disorders
Persistent and disabling ANXIETY.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektledarens anställningsform

Tidsbegränsat vikariat/projektanställning

Disputerad

Sökande disputerad

Beskrivning av projektet

Projektsammanfattning

Inom området psykisk ohälsa sker en ökning av sjukfrånvaton i Sverige, och speciellt gäller detta för kvinnor. Psykisk ohälsa är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård. Studien Co-Work-Care syftar till att utvärdera om ett strukturerat samarbete mellan läkaren, vårdcentralens rehabkoordinator och vårdcentralens Vårdsamordnare för psykisk ohälsa, samt ett konvergenssamtal mellan patienten och arbetsgivaren under rehabkoordinatorns ledning, kan leda till högre frekvens återgång i arbete. I Västra Götalandsregionen har implementering av vårdsamordnare psykisk ohälsa skett på ca 110 av regionens 200 vårdcentraler, och rehabkoordinator finns på de flesta vårdcentraler. Rehabkoordinatorns uppgift är att stödja rehabiliteringsprocessen för patienten och vara samordnare på vårdcentralen av de åtgärder som bedöms värdefulla för patientens sjukskrivningsprocess. Vi har i en tidiare studie visat att funktionen Vårdsamordnare för psykisk ohälsa kan tidigarelägga patientens återgång till arbete, och vi vill nu i en RCT-studie testa om ett strukturerat samarbete kring patienten sjukskriven för psykisk ohälsa mellan vårdsamordnaren och rehabkoordinatorn samt ett konvergenssamtal under sjukskrivningsperioden ytterligare kan förbättra rehabiliteringen för patienten, samtidigt som rehabiliteringsförloppet inte negativt påverkas vad gäller stressuppfattning, ångest och depressions-symtom samt livskvalitet för patienten. Vår hypotes är att ett samarbete vårdsamordnar-funktion och rehab-koordinatorsfunktion som utmynnar i arbetsplatskontakt i form av ett konvergenssamtal kan förena läkande och effektiv rehabilitering utefter den enskilde patientens behov med minskade sjukskrivningskostnader för samhället. Denna typ av strukturerad samverkan kan bli ett effektivt medel att få ett närmare samarbete mellan vårdcentral, individ och arbetsgivare utan alltför stor resursåtgång.

Decision

Decision date: 2018-12-21

Decision 
Applied sum492 250
Granted sum243 000

Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/856661