Nya projekt

Anna Bergenheim
2019-06-17
Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta/Chronic widespread pain (CWP) är vanligt förekommande i primärvården. Man har funnit fysiologiska förändringar i kroppens försvar på smärta och stress hos personer med CWP. Patientgruppen är också associerad med låg fysisk aktivitetsnivå ...
Published
Cecilia Björkelund
2019-04-01
Sjukfrånvaron ökar åter i Sverige (1). Det är framför allt inom området psykisk ohälsa som ökningen sker och som nu är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård (2,3 ...
Published
Ingmarie Skoglund
2018-04-27
Arbetsrelaterad stress (WRS) är när svaret på arbetskrav och belastning inte matchar en persons kunskap , förmågor och möjligheter att hantera dessa]. En stor europeisk undersökning och en ytterligare studier tyder på att WRS förekommer i 22% bland arbetande européer. För kvinnor var ...
Published
Andreas Fors
2018-06-01
För sjätte året i följd ökar sjukfrånvaron. En stor del av dessa utgörs av stressreaktioner och utmattningssyndrom vilket ökar dramatiskt. Kontrollerade studier har visat att personcentrerad vård bl.a. leder till ökad självtillit, symptomlindring och minskade kostnader vid flera olika ...
Published

PublishedDocument information: Tiles | Last modified: 2019-02-22 by RW Layout

Tiles, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/document/215141/html