Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar
Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar
Project number : 10601
Created by: Fen-Sheng Huang, 2008-08-14
Last revised by: Fen-Sheng Huang, 2014-06-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Neuronal plasticity in hippocampus: Relation between short-term and long-term changes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Aktivitetsberoende plasticitet i hjärnans synapser kan vara av olika slag och ha olika varaktighet, sannolikt kopplat till olika typer av minne. Kunskapen om dessa cellulära minnesprocesser och hur de växelverkar med varandra är ännu mycket ofullständig. Jag har tidigare studerat synaptisk plasticitet i mitt masterarbete vid kinesiska vetenskapsakademin, Shanghai, och arbetar nu som doktorand vid Göteborgs universitet där jag studerar samband mellan kortvarig och långvarig synaptisk plasticitet. Det är tidigare känt att parpulsstimulering ger upphov till en kortvarig (mindre än sekundlång) ökning av synapsstyrkan, sk. parpulsfacilitation (PPF), medan intensiv stimulering, som aktiverar jonkanaler av NMDA-typ, leder till en ökning av synapsstyrkan i timmar eller längre, sk. långtidspotentiering (LTP). Litet svagare NMDA-aktivering kan i stället ge upphov till långtidsdepression (LTD). En kontroversiell fråga är om LTP eller LTD kan påverka PPF, och omvänt.

Mina undersökningar av PPF under förhållanden med underlättad NMDA-kanalöppning har visat att parpulsstimuleringen kan inducera både potentiering (10-15 min) och efterföljande depression. Försöksmodellen ger goda möjligheter att analysera de mekanismer som bestämmer om en synaps skall bli starkare eller svagare. Vad är det som avgör om en stimulus skall leda till minne eller glömska? Tidigare studier har fokuserat på induktionsstyrkan, dvs. graden av NMDA-receptoraktivering och försummat betydelsen av tidsfaktorer. Jag kommer att undersöka betydelsen av olika parpulsprotokoll, som skiljer sig åt i fråga om tidsparametrar. NMDA-receptorblockerare kommer att appliceras vid olika tider. Mina försök har också påvisat en speciell form av PPF, som är relaterad till en presynaptisk excitabilitetsökning. Detta fenomen kommer att undersökas närmare. Experimenten genomförs i skivor av hippocampus från unga råttor. Arbetet har betydelse för att förstå relationen mellan minne och glömska.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Long-Term Potentiation
A persistent increase in synaptic efficacy, usually induced by appropriate activation of the same synapses. The phenomenological properties of long-term potentiation suggest that it may be a cellular mechanism of learning and memory.
Long-Term Synaptic Depression
A persistent activity-dependent decrease in synaptic efficacy between NEURONS. It typically occurs following repeated low-frequency afferent stimulation, but it can be induced by other methods. Long-term depression appears to play a role in MEMORY.
Synaptic Transmission
The communication from a NEURON to a target (neuron, muscle, or secretory cell) across a SYNAPSE. In chemical synaptic transmission, the presynaptic neuron releases a NEUROTRANSMITTER that diffuses across the synaptic cleft and binds to specific synaptic receptors, activating them. The activated receptors modulate specific ion channels and/or second-messenger systems in the postsynaptic cell. In electrical synaptic transmission, electrical signals are communicated as an ionic current flow across ELECTRICAL SYNAPSES.
Memory Disorders
Disturbances in registering an impression, in the retention of an acquired impression, or in the recall of an impression. Memory impairments are associated with DEMENTIA; CRANIOCEREBRAL TRAUMA; ENCEPHALITIS; ALCOHOLISM (see also ALCOHOL AMNESTIC DISORDER); SCHIZOPHRENIA; and other conditions.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Tutor

Holger Wigström
Professor, Göteborgs universitet, Avdelningen för Medicinsk fysik

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Neuronal plasticitet i hippocampus: Relation mellan kortvariga och långvariga förändringar, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/10601