Förekomst och grad av medicinering samt riskfaktorer och utfall för patienter med gikt i Västra Götaland i relation till normal befolkningen – registerstudier
Förekomst och grad av medicinering samt riskfaktorer och utfall för patienter med gikt i Västra Götaland i relation till normal befolkningen – registerstudier
Project number : 145131
Created by: Lennart Jacobsson, 2014-03-26
Last revised by: Lennart Jacobsson, 2017-12-09
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Samtliga patienter med diagnos i Västra Götalands regionens diagnos databas 2000 tom 2013 med gikt (34079) med 5 kontroller per fall från normalpopulationer matchade för födelseår, län, kön samt år för första diagnostillfälle för index-patienten har identifierats.
Projektet avser att, efter validering av ICD-diagnoser genom journalgenomläsning jfr med normalbefolkningen när så är relevant):
•fastställa prevalens för dessa sjukdomar med ev socioekonomiska skillnader
•fastställa graden av medicinering med urat-sänkande läkemedel och dess effekt på s-urat samt graden av behandling med antiinflammatoriska läkemedel
•studera riskfaktorer för gikt (bl.a. tidigare yrke, njurinsufficiens oich annan komorbiditet)
•studera risk för komorbiditet (bla kardiovaskulära händelser) och död relaterat till gikt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Samtliga patienter med diagnos i Västra Götalands regionens diagnos databas 2000 tom 2013 med gikt (34079) med 5 kontroller per fall från normalpopulationer matchade för födelseår, län, kön samt år för första diagnostillfälle för index-patienten har identifierats.
Projektet avser att, efter validering av ICD-diagnoser genom journalgenomläsning jfr med normalbefolkningen när så är relevant):
•fastställa prevalens för dessa sjukdomar med ev socioekonomiska skillnader
•fastställa graden av medicinering med urat-sänkande läkemedel och dess effekt på s-urat samt graden av behandling med antiinflammatoriska läkemedel
•studera riskfaktorer för gikt (bl.a. tidigare yrke, njurinsufficiens oich annan komorbiditet)
•studera risk för komorbiditet (bla kardiovaskulära händelser) och död relaterat till gikt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Gout
Hereditary metabolic disorder characterized by recurrent acute arthritis, hyperuricemia and deposition of sodium urate in and around the joints, sometimes with formation of uric acid calculi.
Prevalence
The total number of cases of a given disease in a specified population at a designated time. It is differentiated from INCIDENCE, which refers to the number of new cases in the population at a given time.
Epidemiologic Studies
Studies designed to examine associations, commonly, hypothesized causal relations. They are usually concerned with identifying or measuring the effects of risk factors or exposures. The common types of analytic study are CASE-CONTROL STUDIES; COHORT STUDIES; and CROSS-SECTIONAL STUDIES.
Cohort Studies
Studies in which subsets of a defined population are identified. These groups may or may not be exposed to factors hypothesized to influence the probability of the occurrence of a particular disease or other outcome. Cohorts are defined populations which, as a whole, are followed in an attempt to determine distinguishing subgroup characteristics.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Reumatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)

Coworker

Mats Dehlin
Läkare, Reumatologi

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2013-07-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-12-31

Förekomst och grad av medicinering samt riskfaktorer och utfall för patienter med gikt i Västra Götaland i relation till normal befolkningen – registerstudier, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/145131