Prevalens av somatiska symptom och kognitiv nedsättning i patienter som har haft utmattningssyndrom
Prevalens av somatiska symptom och kognitiv nedsättning i patienter som har haft utmattningssyndrom
Project number : 226411
Created by: Ingibjörg H. Jonsdottir, 2017-05-08
Last revised by: Ingibjörg H. Jonsdottir, 2017-06-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Prevalence of somatic symptoms and cognitive impairments in patients once diagnosed with stress-related exhaustion – a long term follow-up study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet är ett studentprojekt inom läkarutbildning. Patienter som har behandlas för utmattningssyndrom ingick i studien. Registerdata insamlad 3 år efter att patienterna har behandlas för sitt utmattningssyndrom analyserades. Frågeställningen avser förekomsten av kvarstående symtom och kognitiv nedsättning hos UMS patienter 3 år efter att att de har sökt vård för sin utmattning. Så många som 80% av patienterna rapporterade ökad stresskänslighet och 57% rapporterade kvarstående trötthet. Runt 60% av patienterna rapporterade kvarstående kogntiv nedsättning.  Förhållandevis fler kvinnor rapporterade kvarstående symptom jämfört med män. Projektet är en del av ett större projekt och resultaten kommer att publiseras vetenskapligt under 2017.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduction: Long-term stress exposure can cause stress-related exhaustion which is a major contributing factor to the currently high sick-leave rates due to mental illness. Previous research indicates a long-lasting course of illness and cognitive complications.

Aim: In a three-year follow-up investigate: the prevalence of long-lasting symptoms and impaired cognitive functions, whether patients have changed workplace/work tasks due to their condition and gender and age differences.

Method: This study includes 304 patients with stress-related exhaustion who have been treated at the Institute of Stress Medicine in Gothenburg. A three-year follow-up survey responded by the patients were analyzed. The results were compared with results from a two-year follow-up survey.

Results: In the three-year follow-up survey, the most reported remaining symptoms were stress sensitivity (80 %) and fatigue (57 %). Many patients suffered from cognitive impairments, for example memory and concentration disturbances (66 % and 59 % respectively). Women seem to have more remaining symptoms than men and more than half of the patients had changed workplace and/or work tasks due to their condition.

Conclusion: Three years after initiated specialist treatment, symptoms of exhaustion remained and a high incidence of cognitive impairments were reported. Sick leave had substantially decreased, although many patients had changed workplace and/or work tasks due to their condition. This study, together with previous research, indicates that full recovery is delayed. Further studies are needed to investigate the time required for full recovery.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Burnout, Professional
An excessive stress reaction to one's occupational or professional environment. It is manifested by feelings of emotional and physical exhaustion coupled with a sense of frustration and failure.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)

Coworker

Anna Sjörs
Utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2016-12-31

Publikationer från detta projekt

  1. Larsson K.
    Göteborg: Studentuppsats. Sahlgrenska Akademin. Göteborgs universitet.; 2016.

Prevalens av somatiska symptom och kognitiv nedsättning i patienter som har haft utmattningssyndrom, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/226411