Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
Project number : 313
Created by: Annika Billhult Karlsson, 2005-08-29
Last revised by: Annika Billhult Karlsson, 2010-11-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos kvinnor och ca. 6500 kvinnor drabbas i Sverige per år (Socialstyrelsen, 1996). Kroppens naturliga immunsystem är nedsatt i samband med cancersjukdom, men har samtidigt visat sig kunna bekämpa tumörceller (Whiteside & Herberman, 1989). Att stödja immunförsvaret hos patienter med bröstcancer är därför av stor vikt. Trots olika behandlingar kan man inte vara säker på att patienten inte får tillbaka sjukdomen i form av recidiv. Det är därför angeläget att studera effekten av komplementära behandlingsmetoder som kan tänkas stärka naturliga immunsystemet. Massage är en behandlingsmetod som har visat sig vara stärkande för immunförsvaret utan att ge patienten oönskade biverkningar. Effekten av massagebehandlingen bör studeras på ett sådant sätt att det är möjligt att i klinisk praxis i Sverige kunna erbjuda patienterna denna behandling.
Föreliggande studie avser därför att studera effekten av massage på immunförsvaret hos patienter med bröstcancer i samband med strålbehandling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Breast Neoplasms
Tumors or cancer of the human BREAST.
Massage
Group of systematic and scientific manipulations of body tissues best performed with the hands for the purpose of affecting the nervous and muscular systems and the general circulation.
Therapeutic Human Experimentation
Human experimentation that is intended to benefit the subjects on whom it is performed.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Tutor

Elisabet Stener-Victorin
Professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Catharina Lindholm
Specialistläkare, Reumatologi

Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/313