Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Stress
Databas
Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
2017-10-09Andreas Fors
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Published
Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar.
2014-11-06Anja Beno
-
Completed
Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
2005-08-29Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Utveckling och utvärdering av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) via internet för personer efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som drabbar hjärnan – en effektiv metod med stor räckvidd
2013-01-08Birgitta Johansson
-
Completed
Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
2008-11-10Birgitta Wickberg
Enheten för Mödravård och gynekologi
Completed
Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
2011-01-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Published
Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie
2018-05-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Published
Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom
2007-09-28Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Completed
Tonåringar och Stress
Psykosomatiska besvär hos skolungdomar: Effekten av sjukgymnastledd stresshantering och avslappning i skolmiljö, jämfört med sedvanlig individuell sjukgymnastisk bedömning - en randomiserad, kontrollerad klinisk studie.
2005-11-14Elisabet Eskilsson
SÄS, Neuro-, och Rehabiliteringskliniken, Fysioterapin, Reumatologen
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
Dept of Physiology and Pharmacology
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
Dept of Physiology and Pharmacology
Completed
En randomiserad kontrollerad mindfulnessbaserad stressreduktion intervention för kvinnor med bröstcancer
2010-03-01Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Published
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
2011-07-01Elisabeth Westerdahl
-
Completed
Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
2016-05-04Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?
2018-04-27Ingmarie Skoglund
-
Published
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Published
Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
2017-05-24Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Published
Utvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.
2017-07-11Madeleine Bellfjord
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Not updated
Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot Irritable Bowel
Syndrome (IBS/orolig mage).
2014-12-11Michiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken, avd. gastroenterologi
Not updated
Bulkamid för behandling av stressinkontinens hos kvinnor som inte kan opereras med TVT pga misstänkt ISD - en prospektiv randomiserad studie.
2009-11-23P-G Larsson
Kvinnokliniken
Not updated
Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS)
2011-02-13Rolf Anckarsäter
Anestesikliniken Kungälvs sjukhus
Not uppdated, final reminder
Att utvärdera effekten av tre olika interventioner; integrativ behandling, terapeutisk akupunktur och sedvanlig primärvårdsbehandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård. - en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (n=120).
2010-02-09Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
En replikerande studie (n=64) för att utvärdera effekten av integrativ behandling i jämförelse med akupunktur vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård.
2012-02-19Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
2012-12-05Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
PublishedDocument information: Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Stress | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Stress , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/kliniskstudie?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress