Sök alla projekt,
Databas
Hur kan behandlingen av nekrotiserande mjukdelsinfektioner (NSTI) förbättras? Ett projekt som analyserar samspelet mellan patogen och patient. Den svenska delen av INFECT-projektet.
2018-03-07Bo Anders Rosén
-
Completed
Barnreumatism –
Hur påverkar nutrition, tarmflora och miljö insjuknandet och sjukdomsförloppet vid Juvenil Idiopatisk Artrit?
2018-03-06Erik Kindgren
Barn- och Ungdomssjukvården, Skaraborgs sjukhus Skövde
Published
Förslutning av mesenteriella defekter vid laparoskopisk gastric bypass
2015-04-28Erik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
Published
Handläggning av spädbarns-UVI, nu och i framtiden
2015-10-27Per Brandström
Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt