Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Alzheimer
Databas
Alzheimer och cerebral småkärlssjukdom från lindrig kognitiv störning till manifest demens – mekanismer, diagnostik och behandlingsaspekter
2015-06-04Anders Wallin
-
Not updated
Molekylära perspektiv och kliniska konsekvenser av förändrad glykosylering och patogenes vid vinterkräksjuka, alfa-dystroglykanopatier och Alzheimers sjukdom.
2011-01-03Göran Larson
Laboratoriet för klinisk kemi, SU samt Avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin, GU
Completed
Contribution of Alzheimer’s RElatives (CARE)
2011-01-04Henrik Zetterberg
Laboratoriet för klinisk kemi
Not updated
Varför får inte alla människor Alzheimers sjukdom av beta-amyloid?
2011-01-03Henrik Zetterberg
Laboratoriet för klinisk kemi
Not updated
Vilka faktorer påverkar ansamling och toxicitet av beta-amyloid vid Alzheimers sjukdom?
2017-12-14Henrik Zetterberg
Laboratoriet för klinisk kemi
Not updated
Vägar till Alzheimers sjukdom
2014-12-04Henrik Zetterberg
Laboratoriet för klinisk kemi
Not uppdated, final reminder
Alzheimerrelaterade biomarkörer vid CNS infektion
2009-10-22Jan Jessen Krut
-
Completed
Klinisk proteomik för att studera sjukdomsmekanismer och utveckla biomarkörer för Alzheimer och andra hjärnsjukdomar
2008-01-29Kaj Blennow
-
Not updated
Molekylär patologi vid Alzheimers och traumatisk hjärnskada - nya biomarkörer för att utforska patogenesen, för tidig diagnostik och för att monitorera terapi
2014-12-11Kaj Blennow
-
Not uppdated, final reminder
Molekylära mekanismer vid Alzheimer – translationella studier av betydelsen av APP och β-amyloid
2010-12-28Kaj Blennow
-
Not updated
Verktygslådan med Alzheimer biomarkörer – applikation vid studier om sjukdomsmekanismer,
diagnostik och theragnostik
2017-12-15Kaj Blennow
-
Not updated
Prognostiska markörer för neurodegenerativ sjukdom - Lewy body demens och Alzheimer's sjukdom
2014-01-08Kajsa Stubendorff
-
Ongoing revision
Prognostiska markörer för neurodegenerativ sjukdom - Lewy body demens och Alzheimer's sjukdom
2016-05-30Kajsa Stubendorff
-
Completed
Riskfaktorer vid Alzheimers- och demenssjukdom hos äldre.
2018-03-06Mats Ribbe
Neuropsykiatri Område 2/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och
Ongoing revision
Biomarkörer för mycket tidig prediktion av kognitiv svikt på grund av Alzheimers sjukdom
2012-04-30Niklas Mattsson
Neurologkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund; och Lunds Universitet
Completed
Neuroinflammationens roll vid Alzheimers sjukdom
2017-12-12Petronella Kettunen
-
Not updated
Synaptisk plasticitet i djurmodeller för tidig Alzheimers demens
2009-05-18Rui Li
Närhälsan Askim Vårdcentral, Västra Götalandsregionen
Not uppdated, final reminder
Neurofilament light protein- en ny markör för mycket tidig Alzheimers sjukdom?
2018-03-01Silke Kern
Neuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Minnesmottagningen
Published
Analys av humana linsproteiner efter kataraktkirurgi och detektion av Alzheimer-specifika proteiner - implikationer för gemensamma patomekanismer i "conformational diseases"
2010-05-28Thiemo Rudolph
Ögonkliniken SU/Mölndal
Not updated
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Alzheimer | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Alzheimer , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Alzheimer