Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Aureus

Databas
Skiljer sig S. aureus-stammar som koloniserar slemhinnor från dem som orsakar invasiv infektion?
2013-05-02Agnes Wold
Klinisk mikrobiologi SU/SS
Not uppdated, final reminder
Staphylococcus aureus in chronic rhinosinusitis: The effect on epithelial ion channel physiology and innate immunity
2017-11-21Amanj Saber
ÖNH-klinik USÖ
Completed
Vitamin D status, Staphylococcus aureus och immunologiskt svar hos patienter med psoriasis och atopiskt eksem under ljusbehandling och behandling med Etanercept
2016-06-01Amra Osmancevic
Hudkliniken SU
Not updated
Epidemiologiska och molekylärbiologiska studier av kliniska isolat av Staphylococcus aureus med resistens mot erytromycin, klindamycin och tobramycin.
2010-05-26Anita Hällgren
Infektionskliniken i Östergötland, MC, US, Linköping
Completed
Antibiotika-känslighet hos samhällsförvärvade methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (CA-MRSA) och dess korrelation till specifika virulensfaktorer.
2011-10-30Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Finns det en ökad risk att utveckla svår sepsis orsakad av Staphylococcus aureus och Escherichia coli om man bär på genetiska polymorfier i NLRP3-inflammasomen?
2017-07-10Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Kroppens inflammatoriska svar vid Staphylococcus aureus-sepsis
2012-03-27Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Virulensfaktorernas betydelse vid Staphylococcus aureus-sepsis | Ansökan
2013-02-12Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Immunmodulering vid induktion av protektiv immunitet och som terapi mot Staphylococcus aureus sepsis och septisk artrit.
2008-04-23Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Kan behandling med östrogen motverka inflammationsutlöst osteoporos och leddestruktion vid S. aureus artrit?
2009-06-01Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Leddestruktion och osteoporos vid Staphylococcus aureus artrit-nya aspekter på patogenes och behandling.
2010-06-08Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Molekylära studier av Staphylococcus aureus ytproteiner: Implikationer för virulens och vaccinutveckling
2008-04-22Elisabet Josefsson
-
Completed
Nya rön för utveckling av stafylokockvacciner: Staphylococcus aureus ytproteiner som virulensfaktorer och vaccinagens.
2011-01-27Elisabet Josefsson
-
Not uppdated, final reminder
Staphylococcus aureus ytproteiner: deras roll för virulens och deras potential som vaccinkandidater
2009-05-07Elisabet Josefsson
-
Completed
Staphylococcus aureus ytproteiner och toxiner som virulensfaktorer och biomarkörer
2014-12-12Elisabet Josefsson
-
Not uppdated, final reminder
Staphylococcus aureus ytproteiner som virulensfaktorer och vaccinagens
2012-05-03Elisabet Josefsson
-
Not uppdated, final reminder
Genotypning av Staphylococcus aureus blodisolat från fyra årtionden: har stammarna blivit mer virulenta över tiden?
2012-08-24Gunlög Rasmussen
USÖ Infektionskliniken
Completed
Samband mellan förekomst av virulensgener och allvarlighetsgrad av Staphylococcus aureus infektion.
2011-08-22Gunlög Rasmussen
USÖ Infektionskliniken
Completed
Invasiv Stafylokock aureus infektion
2007-12-20Gunnar Jacobsson
Infektionsklin. KSS
Completed
Invasiva Staphylococcus aureus infektioner - genetisk känslighet, ökande antibiotikaresistens, klinisk långtidsuppföljning
2011-10-21Gunnar Jacobsson
Infektionsklin. KSS
Published
Invasiva staphylococcus aureusinfektioner i skaraborg
2007-01-11Gunnar Jacobsson
Infektionsklin. KSS
Completed
Typning av Invasiva Staphylococcus aureus stammar
2008-03-25Gunnar Jacobsson
Infektionsklin. KSS
Not uppdated, final reminder
Tolerans och immunomodulation vid autoimmun och Staphyloccus aureus inducerad artrit
2012-04-23Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Tolerans och immunomodulation vid autoimmun och Staphyloccus aureus inducerad artrit
2012-05-22Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Dynamics of nuc DNA load during Staphylococcus aureus bloodstream infection measured by Droplet Digital PCR
2017-09-01Ingrid Ziegler
Infektionskliniken
Not uppdated, final reminder
Incidens av bakteremi orsakad av staphyloccocus aureus inom Region Halland, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg samt Blekinge åren 2000 - 2017.
2018-05-28Jacob Söderlind
Medicinkliniken
Published
Förändringar i bärarskap av Staphylococcus aureus hos vuxna patienter med atopisk dermatit under 6 månader
2012-02-15Mikael Alsterholm
Hudkliniken SU/Sahlgrenska
Completed
Kan meticillinresistenta Staphylococcus aureus detekteras direkt i ursprungsprovet hos patienter med svalgbärarskap?
2014-10-21Paula Mölling
Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologen, Molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Multiklonal, epidemiologisk typning av Staphylococcus aureus med molekylärbiologisk metodik vid studier av bärarskap och infektioner
2008-10-03Per-Eric Lindgren
IKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Not uppdated, final reminder
Ledprotesinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus
2017-07-01Peter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
Ongoing revision
Staphyloccocus aureus bakteriemi i NU-sjukvården:epidemiologi,riskfaktorer,sjukdomsbild och utfall
2016-03-30Sahra Abdulle
-
Not uppdated, final reminder
Stafylokocker (Staphylococcus aureus) vid kronisk sinuit
Study I: Molecular characteristics of Staphylococcus aureus
associated with chronic rhinosinusitis (publiched)

Study II: Bacterial findings in optimised sampling and characterisation of S. aureus in chronic rhinosinusitis. (published)

Study III: Global antibody response to Staphylococcus aureus in patients with chronic rhinosinusitis

Study IV: A long term follow up in patients with chronic rhinosinusiti

2016-04-04Ulrica Thunberg
-
Not uppdated, final reminder

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Aureus | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Aureus , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Aureus