Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Demens
Databas
Betydelsen av hormonella faktorer för demenssjukdom
2014-11-12Alexandros Kalamatas
-
Not uppdated, final reminder
Alzheimer och cerebral småkärlssjukdom från lindrig kognitiv störning till manifest demens – mekanismer, diagnostik och behandlingsaspekter
2015-06-04Anders Wallin
-
Not updated
Kartläggning av betydelsen av genetisk variation i folatomsättningen med betydelse för såväl cancerprognos som demensutveckling
2011-09-06Anna Böttiger
USÖ Klin kem lab
Not updated
Lewy-body sjukdom med demens - Prognostiska faktorer för intagning på särskilt boende.
2018-06-12Charlotte Kjellgren
Avdelning 23
Published
FoU-Rapport nr 017 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Demensgruppbostäder i Borås: Enkätundersökning i samband med utarbetande av lokalt vårdprogram om demenssjukdomar.
2005-08-11Elisabeth Svensson
Sjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd
Completed
FoU-Rapport nr 022 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Vårdenheter för psykogeriatrisk vård i Borås: Enkätundersökning för uppföljning av lokalt vårdprogram om demenssjukdomar
2006-06-14Elisabeth Svensson
Sjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd
Completed
Oralhälsorelaterad livskvalitet hos äldre med demens - innebörd och mätning
2010-01-26Elisabeth Wärnberg Gerdin
Folktandvårdens forskningsenhet, Region Örebro län
Not uppdated, final reminder
Klinisk betydelse av störd spårämneshomeostas hos patienter med Lewy body demens
2009-08-25Fredrik Boström
Vårdcentralen Vara
Not uppdated, final reminder
Klinisk betydelse av störd spårämneshomeostas hos patienter med Lewy body demens
2009-08-25Fredrik Boström
Vårdcentralen Vara
Not uppdated, final reminder
Könsskillnader i demens. Sociala, psykologiska, genetiska och biologiska aspekter.
2017-06-15Hanna Wetterberg
VGR regionen / Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Område 2 / Neuropsykiatrin
Not uppdated, final reminder
Könsskillnader i demens. Sociala, psykologiska, genetiska och biologiska aspekter.
2018-03-07Hanna Wetterberg
VGR regionen / Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Område 2 / Neuropsykiatrin
Published
Inflammatoriska markörer vid neurodegenerativ sjukdom och relationen till parodontal sjukdom.Studier avseende parodontit, kognitiv svikt och demensutveckling i en svensk äldre befolkningsgrupp.
2016-08-22Helena Nilsson
-
Published
Epidemiologiska studier av demens och andra psykiska sjukdomar hos äldre
2007-12-17Ingmar Skoog
-
Not uppdated, final reminder
Utveckling av neuropsykologiska metoder för förbättrad diagnos vid tillstånd som kan leda till demens
2014-12-18Jacob Stålhammar
-
Not updated
Kataraktoperation hos patienter med demens
2014-05-12Jochen Bermig
NU sjukvården Ögon
Not uppdated, final reminder
Tillväxthormon och demens
2008-12-15Johan Svensson
-
Published
Prognostiska markörer för neurodegenerativ sjukdom - Lewy body demens och Alzheimer's sjukdom
2014-01-08Kajsa Stubendorff
-
Ongoing revision
Prognostiska markörer för neurodegenerativ sjukdom - Lewy body demens och Alzheimer's sjukdom
2016-05-30Kajsa Stubendorff
-
Completed
PROJEKT HJÄRNHÄLSA
För ökad livskvalitet genom tidigt upptäckt, stöd och behandling vid demens
2007-12-17Lena Janmarker
-
Completed
Vilken effekt har basal teambaserad demensutredning i primärvård stöd och hälsorelaterad livskvalitet hos vårdande anhöriga till patienter med demens.
2012-12-04Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Completed
Hjärt-kärlsjukdom och demens
2018-03-08Lina Rydén
-
Published
Värdet av olika testinstrument för demens inom primärvården
2017-04-03Madeleine Lundell
-
Completed
Riskfaktorer vid Alzheimers- och demenssjukdom hos äldre.
2018-03-06Mats Ribbe
Neuropsykiatri Område 2/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och
Ongoing revision
Kartläggning av demenspatienter på Närhälsan Hentorps vårdcentral. Följer vi rekommendationerna?
2013-04-29Mona Pilbratt
Hentorps vårdcentral i Skövde
Not uppdated, final reminder
Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens
En systematisk litteraturgranskning
2015-05-12Monica Wallenius
Närhälsan Töreboda Rehabmottagning
Completed
Volymbestämning av amygdala vid demenssjukdom samt lindrig och subjektiv kognitiv störning
2015-05-27Mårten Carlsson
Sahlgrenska University Hospital & Gothenburg University
Not uppdated, final reminder
Förändringar i hjärnan vid lindrig kognitiv störning och demens.
2013-12-12Niklas Klasson
-
Published
Demens, genetik och miljö (DGM) – fortsättningsprojekt
2013-04-14Nils-Olof Hagnelius
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Completed
Demensprojekt vårdcentralen Åmål
2009-04-10Pavel Wollner
VC Grums
Completed
D-vitaminbrist var vanligt förekommande bland vårdtagare på svenska äldreboenden och associerat med demens: en tvärsnittstudie av 545 svenska vårdtagare på äldreboenden.
2011-11-17Rebeka Arnljots
Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås
Completed
Synaptisk plasticitet i djurmodeller för tidig Alzheimers demens
2009-05-18Rui Li
Närhälsan Askim Vårdcentral, Västra Götalandsregionen
Not uppdated, final reminder
Klinisk och epidemiologisk studie av depressiva symptom vid lindrig kognitiv störning i relation till utveckling av demens
2018-07-25Simona Sacuiu
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Neuropsykiatri Mölndal
Published
Utforma en sårbarhetsindex-baserad uppföljningsschema i tidiga stadier av demensutveckling
2013-05-01Simona Sacuiu
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Neuropsykiatri Mölndal
Published
Kognition och biokemiska markörer för demensutveckling vid Dystrofia Myotonika typ 1.
2008-04-22Stefan Winblad
Neurosjukvård/SU/Neuromuskulärt centrum
Not uppdated, final reminder
Finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och demenssjukdom?
2014-04-09khuraman jafarova
Uddevalla sjukhus,Akutmedicinklinik
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Demens | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Demens , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Demens