Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Leukemi
Databas
Allogena monocyt-deriverade celler som antigen-bärare och adjuvans vid vaccination mot akut lymfatisk leukemi hos barn
2007-04-04Alex Karlsson-Parra
Avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Not uppdated, final reminder
Kliniska och experimentella studier hos patienter med hög-risk myelodysplastiskt syndrom och akut leukemi med del(5q).
2018-09-05Bengt Rasmussen
-
Published
A phase III multicenter, randomized, prospective, open- label trial of standard chemoimmunoterapy (FCR/BR) versus rituximab plus venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA 101) plus venetoclax (GVe) versus obinutuzumab plus ibrutinib plus venetoclax (GIVe) in fit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia (CLL) without Del (17p) or TP53 mutation
2017-10-06Bertil Uggla
USÖ, Med klin
Published
an international, Phase 3, Open label, Randomized Study of BGB -3111 compared with Bendamustine, plus Rituximab in patients with Prevously Untreated chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
2018-06-18Bertil Uggla
USÖ, Med klin
Ongoing revision
Minimal residual disease (MRD) vid akut myeloisk leukemi (AML)
2012-10-07Bertil Uggla
USÖ, Med klin
Completed
Utveckling av akut leukemi och myelofibros vid essentiell trombocytemi
2009-04-16Björn Andreasson
-
Not updated
Miljöns betydelse vid sövning för cytostatikabehandling till barn med leukemi
2016-04-27Carina Sjöberg
Centraloperation Anestesi
Published
Tävling om stamcellsnichen - när MDS blir leukemi
2013-04-12Christian Scharenberg
-
Completed
Genetisk strategi för studie av Nf1-inducerad leukemi; induktion och behandling genom inhibition av RAS-aktiverande enzymer.
2007-05-21Christin Karlsson
Inst Biomedicin, Sahlgrenska Cancer center, SA, GU
Not updated
Inaktivering av Rce-1 accelererar leukemi av myeloproliferativ karaktär hos transgena Nf1-möss.
2009-05-08Christin Karlsson
Inst Biomedicin, Sahlgrenska Cancer center, SA, GU
Not updated
Inaktivering av Rce-1 accelererar leukemi av myeloproliferativ karaktär hos transgena Nf1-möss.
2011-02-24Christin Karlsson
Inst Biomedicin, Sahlgrenska Cancer center, SA, GU
Not updated
Mitokondrien som en måltavla för att behandla leukemi.
2017-12-15Claes Mikael Gustafsson
-
Not updated
Prognostiska faktorer vid akut leukemi
2008-07-10Dick Stockelberg
Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Not uppdated, final reminder
Akut lymfatisk leukemi hos äldre samt sekundär till annan hematologisk sjukdom eller cancerbehandling. Populationsbaserad studie.
2014-08-12Emma Lennmyr
-
Not updated
Kliniska och experimentella studier av akut leukemi och myeloproliferativa neoplasier
2012-02-22Erik Hulegårdh
AT-läkarchef SU, Överläkare, Sektionen för hematologi och koagulation, SU/Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Kliniska och experimentella studier av akut leukemi och myeloproliferativa neoplasier
2012-06-12Erik Hulegårdh
AT-läkarchef SU, Överläkare, Sektionen för hematologi och koagulation, SU/Sahlgrenska
Ongoing revision
Betydelsen av NK-celler för immunologiskt försvar mot myeloida leukemier
2012-12-14Fredrik Bergh Thoren
Inst f biomedicin, Sahlgrenska Cancer Center
Not updated
Kronisk myeloisk leukemi - kliniska och experimentella studier vid behandling med tyrosinkinashämmare
2017-12-14Hans Wadenvik
-
Published
Kronisk myeloisk leukemi. Resistensmekanismer och arteriella biverkningar vid behandling med tyrosinkinashämmare
2014-12-29Hans Wadenvik
-
Completed
Kronisk myeloisk leukemi (KML)- "from bedside to bench"
2011-01-28Hans Wadenvik
-
Completed
Molekylärcytogenetiska studier vid kronisk myeloisk leukemi och dess kliniska användbarhet
2008-06-11Hans Wadenvik
-
Completed
Kliniska och experimentella studier av Myelodysplasiska syndrom (MDS) och sekundär akut myeloisk leukemi (S-AML)
2015-11-30Hege Kristin Gravdahl Garelius
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska
Not updated
Kliniska studier på Myelodysplasi (MDS) och sekundär akut myeloisk leukemi(AML) baserad på stora registerstudier.
2014-05-09Hege Kristin Gravdahl Garelius
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska
Not updated
Studier av apoptosmekanismer och interaktioner mellan leukemistamceller och benmärgsstroma i akut myeloisk leukemi - mål för ny terapi?
2009-04-14Jan-Ingvar Jönsson
Inst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13
Not uppdated, final reminder
Immunterapi mot återfall i akut myeloisk leukemi
2012-12-14Kristoffer Hellstrand
Sahlgrenska Cancer Center
Published
Förbättrad behandlingsstratifiering och ökad förståelse av patogenesen för att förbättra överlevnaden vid akut myeloisk leukemi
2011-01-03Lars Palmqvist
Klinisk patologi och genetik
Not updated
Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av nya strategier för behandlingsbeslut
From 2018: Utvärdering av högkänslig analys av leukemiceller med next generation sequencing - studier av barn och vuxna med akut myeloisk leukemi
2016-11-15Linda Fogelstrand (född Svensson)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi
Published
Utvärdering av ny analys med next generation sequencing för att avgöra om behandlingen är tillräcklig vid akut myeloisk leukemi
2017-04-27Linda Fogelstrand (född Svensson)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi
Published
Klinisk betydelse av kvantitativ monitorering av leukemispecifika mutationer för bedömning av kvarvarande sjukdom hos patienter behandlade för akut myeloisk leukemi.
2016-04-11Louise Pettersson
Hallands sjukhus Halmstad, Patologen
Published
Behandlingsresultat vid akut myeloisk leukemi (AML) hos unga patienter, 10-30 år, pediatrisk vård kontra vuxenvård.
2011-01-30Lovisa Wennström
-
Ongoing revision
Kan immunstimulerande behandling varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi?
2017-05-23Lovisa Wennström
-
Not updated
Prognostiska markörer vid akut myeloisk leukemi(AML)
2008-01-11Lovisa Wennström
-
Not uppdated, final reminder
Karakterisering av nya prognostiska epigenetiska biomarkörer i kronisk lymfatisk leukemi med hjälp av next generation sekvenseringstekniker.
2017-12-15MEENA KANDURI
Sahlgrenska University Hospital, Department of Clinical Chemistry and Transfusion Medicine
Not updated
Karakterisering av nya prognostiska och diagnostiska epigenetiska biomarkörer vid kronisk lymfatisk leukemi och mantelcellslymfom
2014-11-25MEENA KANDURI
Sahlgrenska University Hospital, Department of Clinical Chemistry and Transfusion Medicine
Not updated
Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination, bärarskap av pneumokocker, insjuknande i invasiv pneumokocksjukdom samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi som vaccinerats inom ramen för vaccinationsstudie med PCV13 eller PPSV23 mellan 2013-2016.
2017-10-26Magdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
Published
Markörer för cytostatikaresistens vid akut myeloisk leukemi
2011-03-08Malin Prenkert
Kliniskt Forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
Uttryck av resistensmarkörer hos personer som tidigare diagnostiserats med akut myeloisk leukemi och där överlevnaden är känd.
2011-06-01Malin Prenkert
Kliniskt Forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
En öppen multicenterstudie av effekten på remissionsbevarande behandling med histamindihydroklorid, givet i kombination med låg-dos Interleukin-2 (IL-2), på immunrespons och minimal sjukdomsmängd (MRD) hos vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML) i en första komplett remission (CR1)
2011-05-19Mats Brune
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Published
Prospektiv kontrollerad studie av allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (alloSCT) vid akut myeloisk leukemi hos äldre patienter, samt studier av genital kronisk Graft-versus-Host Disease och androgena hormoner hos kvinnor efter alloSCT
2014-12-27Mats Brune
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Published
Genetiska prognosmarkörer vid akut myeloisk leukemi (AML)
2007-10-22Mats Hardling
Hematologisektionen, Specialistmedicin, Uddevalla Sjukhus
Not uppdated, final reminder
Immunterapi med histamin och IL-2 vid kronisk myelomonocytär leukemi
2014-06-09Olle Werlenius
-
Not uppdated, final reminder
Immunterapi vid kronisk lymfatisk leukemi
2007-09-06Olle Werlenius
-
Not uppdated, final reminder
Immunterapi vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
2009-01-05Per-Ola Andersson
Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
Completed
En öppen randomiserad fas IIIb multicenterstudie av MabThera (rituximab) som tillägg till cytostatikabehandling med bendamustin eller klorambucil vid kronisk lymfatisk leukemi. Projektnr: MO22468 Version nr: 1: 23 July 2009
2011-09-29Peter Johansson
Hematologsektionen Uddevalla sjukhus samt Sahlgrenska Universitetssjukhus
Completed
Prognostiska molekylärgenetiska markörer i Mdm2-p53 signalvägen i akut myeloisk leukemi
2011-12-29Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Not uppdated, final reminder
Akut lymfatisk leukemi hos äldre. Populationsbaserad studie.
2014-08-07Piotr Kozlowski
Medicinska kliniken USÖ
Not uppdated, final reminder
Behandling av T-cell akut lymfatisk leukemi i Sverige 2003-2007. Utvärdering av hyper-CVAD protokollet.
2012-03-25Piotr Kozlowski
Medicinska kliniken USÖ
Completed
Effekter av fysisk ansträngning på nivån BCR-ABL-transkript i blodet vid kronisk myeloisk leukemi
2008-05-20Sofia Jönsson
Sektionen för hematologi, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Leukemi | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Leukemi , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Leukemi