Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Myeloisk
Databas
Minimal residual disease (MRD) vid akut myeloisk leukemi (AML)
2012-10-07Bertil Uggla
USÖ, Med klin
Completed
Kronisk myeloisk leukemi - kliniska och experimentella studier vid behandling med tyrosinkinashämmare
2017-12-14Hans Wadenvik
-
Published
Kronisk myeloisk leukemi. Resistensmekanismer och arteriella biverkningar vid behandling med tyrosinkinashämmare
2014-12-29Hans Wadenvik
-
Completed
Kronisk myeloisk leukemi (KML)- "from bedside to bench"
2011-01-28Hans Wadenvik
-
Completed
Molekylärcytogenetiska studier vid kronisk myeloisk leukemi och dess kliniska användbarhet
2008-06-11Hans Wadenvik
-
Completed
Kliniska och experimentella studier av Myelodysplasiska syndrom (MDS) och sekundär akut myeloisk leukemi (S-AML)
2015-11-30Hege Kristin Gravdahl Garelius
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska
Published
Kliniska studier på Myelodysplasi (MDS) och sekundär akut myeloisk leukemi(AML) baserad på stora registerstudier.
2014-05-09Hege Kristin Gravdahl Garelius
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska
Published
Studier av apoptosmekanismer och interaktioner mellan leukemistamceller och benmärgsstroma i akut myeloisk leukemi - mål för ny terapi?
2009-04-14Jan-Ingvar Jönsson
Inst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13
Not uppdated, final reminder
Immunterapi mot återfall i akut myeloisk leukemi
2012-12-14Kristoffer Hellstrand
Sahlgrenska Cancer Center
Published
Förbättrad behandlingsstratifiering och ökad förståelse av patogenesen för att förbättra överlevnaden vid akut myeloisk leukemi
2011-01-03Lars Palmqvist
Klinisk patologi och genetik
Not updated
Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi – utveckling av nya strategier för behandlingsbeslut
From 2018: Utvärdering av högkänslig analys av leukemiceller med next generation sequencing - studier av barn och vuxna med akut myeloisk leukemi
2016-11-15Linda Fogelstrand (född Svensson)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi
Published
Utvärdering av ny analys med next generation sequencing för att avgöra om behandlingen är tillräcklig vid akut myeloisk leukemi
2017-04-27Linda Fogelstrand (född Svensson)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi
Published
Klinisk betydelse av kvantitativ monitorering av leukemispecifika mutationer för bedömning av kvarvarande sjukdom hos patienter behandlade för akut myeloisk leukemi.
2016-04-11Louise Pettersson
Hallands sjukhus Halmstad, Patologen
Published
Behandlingsresultat vid akut myeloisk leukemi (AML) hos unga patienter, 10-30 år, pediatrisk vård kontra vuxenvård.
2011-01-30Lovisa Wennström
-
Ongoing revision
Kan immunstimulerande behandling varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi?
2017-05-23Lovisa Wennström
-
Not updated
Prognostiska markörer vid akut myeloisk leukemi(AML)
2008-01-11Lovisa Wennström
-
Not uppdated, final reminder
Markörer för cytostatikaresistens vid akut myeloisk leukemi
2011-03-08Malin Prenkert
Kliniskt Forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
Uttryck av resistensmarkörer hos personer som tidigare diagnostiserats med akut myeloisk leukemi och där överlevnaden är känd.
2011-06-01Malin Prenkert
Kliniskt Forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
En öppen multicenterstudie av effekten på remissionsbevarande behandling med histamindihydroklorid, givet i kombination med låg-dos Interleukin-2 (IL-2), på immunrespons och minimal sjukdomsmängd (MRD) hos vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML) i en första komplett remission (CR1)
2011-05-19Mats Brune
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Published
Prospektiv kontrollerad studie av allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (alloSCT) vid akut myeloisk leukemi hos äldre patienter, samt studier av genital kronisk Graft-versus-Host Disease och androgena hormoner hos kvinnor efter alloSCT
2014-12-27Mats Brune
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Published
Prospektiv multinationell kontrollerad studie av allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med reducerad konditionering till äldre patienter med akut myeloisk leukemi
2019-02-05Mats Brune
Sektionen för Hematologi och Koagulation
Published
Genetiska prognosmarkörer vid akut myeloisk leukemi (AML)
2007-10-22Mats Hardling
Hematologisektionen, Specialistmedicin, Uddevalla Sjukhus
Not uppdated, final reminder
Prognostiska molekylärgenetiska markörer i Mdm2-p53 signalvägen i akut myeloisk leukemi
2011-12-29Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Not uppdated, final reminder
Effekter av fysisk ansträngning på nivån BCR-ABL-transkript i blodet vid kronisk myeloisk leukemi
2008-05-20Sofia Jönsson
Sektionen för hematologi, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Myeloisk | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Myeloisk , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Myeloisk