Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Osteoporos
Databas
Mätning av benmassa i handen med digital röntgen-radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos.
2009-06-08Bo Arvidsson
Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Experimentell studie av cellulära mekanismer och benförlust i rörben och mandibel i en modell av postmenopausal osteoporos
2012-11-05Carina Cardemil
Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Not updated
Postmenopausal reumatoid artrit (RA) – mekanismer för östrogenmedierade effekter på artrit och osteoporos
2008-06-17Caroline Jochems
Avd för Reumatologi & Inflammationsforskning /Reumatologkliniken SU/S
Not uppdated, final reminder
Risken för osteoporos och fraktur hos patienter som genomgått benmärgstransplantation i Västra Götaland
2015-03-18Catharina Lewerin
-
Not updated
Infektionsutlöst osteoporos-mekanismer och immunmodulerande behandling
2011-05-13Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Kan behandling med östrogen motverka inflammationsutlöst osteoporos och leddestruktion vid S. aureus artrit?
2009-06-01Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Leddestruktion och osteoporos vid Staphylococcus aureus artrit-nya aspekter på patogenes och behandling.
2010-06-08Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Orsakar sepsis osteoporos?
2010-12-22Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Osteoporos och ledförstörelse vid reumatiska sjukdomar och svåra infektioner
2012-05-18Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Ärftlig osteoporos i svenska släkter - ett projekt med massiv parallellsekvensering
2013-11-26Christine Laine
-
Not updated
Implementering av FRAX i Osteoporosvården i Västra Götaland. Ett samarbetsprojekt mellan sjukhusvård samt primärvård och mammografienheter i Västra Götaland.
2013-05-17Dan Mellström
Geriatriska kliniken Mölndal,Institutionen för Medicin enheten för Geriatrik
Not uppdated, final reminder
Kliniska och epidemiologiska studier av osteoporos, md särskild inriktning mot riskfaktorer samt metabola endokrina faktorer vid manlig osteporos. Att studera riskfaktorer för osteoporos, frakturer och höftartros samt genetiska patofysiologiska orsaker till manlig osteoporos i en internationell studie, MrOS där 1010 män mellan 69-80 år har undersökts i Göteborg.
2011-01-11Dan Mellström
Geriatriska kliniken Mölndal,Institutionen för Medicin enheten för Geriatrik
Not uppdated, final reminder
SVENSK TITEL
Kliniska och epidemiologiska studier av osteoporos, med särskild inriktning mot riskfaktorer samt metabola endokrina faktorer vid manlig osteoporos. Att studera riskfaktorer för osteoporos och fraktur samt genetiska patofysiologiska orsaker till manlig osteoporos i en internationell studie, MrOS där 1010 män mellan 69-80 år har undersökts i Göteborg.
2010-09-06Dan Mellström
Geriatriska kliniken Mölndal,Institutionen för Medicin enheten för Geriatrik
Not uppdated, final reminder
Klassifikation av kvinnors osteoporosrisk med hjälp av underkäkens benstruktur. En fem-års uppföljning.
2005-08-04Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Osteoporos hos män.
2005-08-05Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Tandläkarescreening av postmenopausala kvinnors osteoporosrisk: underkäkens tjocklek och form.
2005-08-08Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Tandläkarscreening av kvinnors osteoporosrisk: Underkäkens bentäthet och struktur.
2005-08-08Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Ändringar i underkäkens tjocklek: en femårsuppföljning av 160 kvinnors osteoporosrisk.
2005-08-05Grethe Jonasson
Tandvård, FoU- Centrum Södra Älvsborg + Odontologen, Göteborg
Completed
Kliniska studier av osteoporos vid SLE
2007-03-28Hans Carlsten
Avd. för reumatologi och inflammationsforskning
Completed
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos
2014-12-16Hans Carlsten
Avd. för reumatologi och inflammationsforskning
Published
Östrogen - immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos
2017-12-08Hans Carlsten
Avd. för reumatologi och inflammationsforskning
Published
Klinisk studie av osteoporos vid ankyloserande spondylit
2008-09-19Helena Forsblad dElia
-
Published
Vad gör man och vad bör man? En undersökning om osteoporosprofylax vid långvarig kortisonbehandling vid Polymyalgia Reumatica (PMR).
2016-08-23Kalle Reichenberg
Nötkärnan Sävelångens Familjeläkare
Published
Kliniska och radiologiska tecken på osteoartrit/osteoartros i käkleden i förhållande till osteoporos. En populationsstudie på äldre
2013-10-24Karin Bäck
-
Completed
Kliniska studier av osteoporos vid SLE.
2008-05-06Katarina Almehed
-
Completed
Kliniska studier av osteoporos vid Systemisk lupus erythematosus (SLE).
2007-05-29Katarina Almehed
-
Ongoing revision
Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagande av kvinnor med risk för osteoporos.
2010-05-12Katharina Verheijen
-
Completed
Handledsfraktur och risk för osteoporos hos kvinnor. Fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal
2015-03-18Katharina Verheijen
-
Not updated
Livskvalitet hos kvinnor med och utan handledsfraktur och risk för osteoporos.
2015-03-18Katharina Verheijen
-
Not updated
Uppföljning av kvinnor över 50 år med handledsfraktur i Skaraborg 2009 –
deras risk för osteoporos, deras livskvalitet och omhändertagandet i primärvården
2012-12-07Katharina Verheijen
-
Not updated
Osteoporos - association till frakturer i skelettet och underkäkens bentäthet och till artros i käkleden
2010-12-21Lars Dahlström
Odontologen
Completed
Kirurgisk intervention, en orsak till benmineralförlust och en riskfaktor för osteoporos
2007-02-22Lars Ejerhed
NU-sjukvården, FoU-enheten
Not uppdated, final reminder
Prognostiskt värde av odontologisk röntgen vid skattning av osteoporos och risk för benfraktur. Ett samarbete mellan hälso- och sjukvård och tandvård
2017-10-20Magnus Hakeberg
-
Published
Metodstudie för FRAX, DXR samt DXA för att identifiera individer med osteoporos resp hög risk för fraktur.
2015-12-15Mats Neumann
-
Published
Effekt av strukturerad uppföljning och motiverande samtal på följsamhet vid behandling med frakturförebyggande läkemedel - en randomiserad studie på postmenopausala kvinnor med läkemedelsbehandling mot osteoporos
2012-12-21Mattias Lorentzon
-
Completed
Effekt av strukturerad uppföljning och motiverande samtal på följsamhet vid behandling med frakturförebyggande läkemedel - en randomiserad studie på postmenopausala kvinnor med läkemedelsbehandling mot osteoporos
2012-12-21Mattias Lorentzon
-
Not updated
FYSISK AKTIVITET OCH OSTEOPOROS
2010-12-20Mattias Lorentzon
-
Not updated
Förebyggande av fall och frakturer hos osteoporospatienter med hög frakturrisk med hjälp av fysisk aktivitet
2009-01-14Mattias Lorentzon
-
Not updated
Osteoporosrelaterad fraktur hos patienter som genomgått allogen benmärgstransplantation, en retrospektiv studie av patienter i Västra Götalandsregionen
2017-02-08Peter Johansson
Hematologsektionen Uddevalla sjukhus samt Sahlgrenska Universitetssjukhus
Published
Kan behandling med D-vitamin minska förekomsten av osteoporos vid anorexi?
2012-06-07Pär Wanby
Medicinkliniken Kalmar
Not uppdated, final reminder
Kan behandling med D-vitamin minska förekomsten av osteoporos vid anorexi?
2012-06-07Pär Wanby
Medicinkliniken Kalmar
Ongoing revision
Osteoporos hos en 86-årig stadsbefolkning
2008-05-16Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Published
Tidig prevention av inflammation och associerad osteoporos vid postmenopausal reumatoid artrit
2017-12-05Ulrika Islander
Avd. för Reumatologi och Inflammationsforskning, GU
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Osteoporos | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Osteoporos , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Osteoporos