Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Sepsis
Databas
Neonatal sepsis och nekrotiserande enterokolit - från tidig inflammation och dysbios till tarmsvikt och osteopeni.
2013-01-08Anders Elfvin
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Neonatologi
Not updated
Inflammatoriska mekanismer vid autoinflammatoriska sjukdomar och sepsis - utveckling
av nya verktyg för diagnos, behandlingsuppföljning och terapi
2008-04-01Anna Karlsson
Institutionen för medicin, avd. för reumatologi och inflammationsforskning
Not updated
Immunologiska markörer vid sepsis och bakteremi.
2013-09-02Anna Lange
Infektionskliniken
Ongoing revision
Finns det en ökad risk att utveckla svår sepsis orsakad av Staphylococcus aureus och Escherichia coli om man bär på genetiska polymorfier i NLRP3-inflammasomen?
2017-07-10Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Kroppens inflammatoriska svar vid Staphylococcus aureus-sepsis
2012-03-27Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Virulensfaktorernas betydelse vid Staphylococcus aureus-sepsis | Ansökan
2013-02-12Bo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Immunmodulering vid induktion av protektiv immunitet och som terapi mot Staphylococcus aureus sepsis och septisk artrit.
2008-04-23Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Orsakar sepsis osteoporos?
2010-12-22Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Nedreglering av steroidreceptorn som mekanism för steroidresistens vid sepsis
2010-03-16Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Snabbdiagnostik vid sepsis – optimering av metagenomisk analys direkt från blodprover
2018-06-08David Nestor
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi
Published
Diagnostik av infektion, virulens och antibiotikaresistens med hjälp av proteomik och genomik: Snabb tillämpning för bakteriemi och sepsis
2018-10-01Edward R. B. Moore
Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Published
Spädbarnets normalflora - betydelse för sepsis, nekrotiserande enterokolit och som reservoar för antibiotikaresistenta bakterier
2018-01-12Ingegerd Adlerberth
Klinisk bakteriologi, SU/Sahlgrenska
Not updated
Diagnostik vid sepsis: En jämförelse mellan MagicPlex Sepsis realtids-PCR och blododling.
2014-04-28Ingrid Ziegler
Infektionskliniken
Completed
Koncentrationen av bakteriellt DNA i blod mätt över tid vid sepsis orsakad av E.coli.
2012-08-22Ingrid Ziegler
Infektionskliniken
Published
Ändtarmsperforation på gris – tidiga biomarkörer för sepsis i en djurmodell(pilot studie)
2015-11-02Ioannis Oikonomakis
Kirurgen USÖ
Not uppdated, final reminder
Evaluering av immunmarkörer och antibiotikabehandling av IVA vårdade sepsispatienter.
2018-01-11Jan Källman
Infektionskliniken, USÖ
Published
Misstanke om och behandling av svår sepsis i ambulanssjukvården
2012-11-13Johan Herlitz
-
Not uppdated, final reminder
Symtom vid svår sepsis - allmänsymtom som markörer för svårighetsgrad vid infektion.
2014-09-29Jon Edman Wallér
Infektionskliniken & Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Completed
Optimering av antibiotikabehandling vid sepsis
2016-01-15Karolina Prytz
Infektionskliniken, USÖ
Published
Sepsis på IVA (SIVA-studien)
2017-10-27Karolina Prytz
Infektionskliniken, USÖ
Published
Samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock hos vuxna i Skaraborg
2010-02-06Lars Ljungström
Infektion, Kärnsjukhuset, Skövde
Published
Samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock hos vuxna i Skaraborg och Södra Älvsborg
2011-07-25Lars Ljungström
Infektion, Kärnsjukhuset, Skövde
Completed
Utveckling av snabbare diagnostik för patienter med sepsis och utvärdering av nyttan av snabbare diagnostik
2008-12-16Lena Serrander
Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland
Published
Bakteriella nanovesiklar vid sepsis.
2015-05-11Linda Block
Sahlgrenska Universitetsjukhus/Sahlgrenska ANOPIVA
Published
Metagenomik för förbättrad sepsisdiagnostik
2018-04-27Lorraine Eriksson
Laboratoriemedicinska kliniken, molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset Örebro
Published
Långtidseffekter av trombin hämning på njurens funktion och syresättning vid experimentell sepsis hos råtta
2007-05-08Nicoletta Nitescu
Anestesikliniken, SU/Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Kan en kort förinkubering i blododlingssystemet förbättra den direkt DNA diagnostiken för olika bakterier vid sepsis?
2012-03-29Paula Mölling
Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologen, Molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Snabb diagnostik av sepsis - användning av biomarkörer för invasiva patogena bakterier baserad på proteomik och masspektrometri
2017-04-20Roger Karlsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Identifiering av diagnostiska biomarkörer för sepsis genom Cap Analysis of Gene Expression
2014-10-13Sara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Published
Identifiering och evaluering av immunmarkörer i syfte att prediktera för sekundär immunsuppression vid allvarlig sepsis på intensivvården
2015-05-02Sara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Published
Uttryck av HLA-DR vid bakteriemisk sepsis.
2012-04-05Sara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Ongoing revision
Ändrat genuttryck och högre fitness hos meningokocken - orsak till ökning av meningit och sepsis?
2014-10-28Sara Thulin Hedberg
Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik & FoU
Not uppdated, final reminder
Effekten av noradrenalin på njurens blodflöde, funktion samt syrgasupptag hos patienter i cirkulatorisk chock pga blodförgiftning (sepsis).
2011-09-08Sven-Erik Ricksten
Avd. för Anestesiologi och intensivvård, Instit. för kliniska vetensk., ANOPIVA SU/Sahlgrenska
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Sepsis | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Sepsis , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Sepsis