Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Tarmsjukdom

Databas
Fel kost, brist på mikrober, immunologisk omognad - vad orsakar allergi och inflammatorisk tarmsjukdom?
ALFGBG-719521
2017-12-11Agnes Wold
Klinisk mikrobiologi SU/SS
Not updated
Tarmflora och immunologisk reaktivitet hos barn med nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom.
2007-08-30Agnes Wold
Klinisk mikrobiologi SU/SS
Ongoing revision
Idiopatisk (oförklarad) kronisk trötthet (IKT) vid inflammatorisk tarmsjukdom.
2012-03-06Anders Eriksson
Medicinkliniken, SU/Östra
Completed
Fekalt calprotectin inför coloskopi hos patienter med känd inflammatorisk tarmsjukdom
2015-11-23Anders Lasson
Med klin, Borås Lasarett
Not updated
Fekalt kalprotektin, en biomarkör för bestämning av sjukdomsaktivitet och prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom
2014-04-28Anders Lasson
Med klin, Borås Lasarett
Completed
Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom.
2012-05-14Anders Lasson
Med klin, Borås Lasarett
Completed
FGF 19 och C4 -Nya markörer för bedömning av sjukdomsaktivitet vid inflammatoriska tarmsjukdomar
2017-06-12Antal Bajor
Mag/tarmmottagning, Medicinklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus
Not updated
Långtidseffekter av medicinsk behandling mot inflammatorisk tarmsjukdom
2018-08-22Carl Eriksson
Sektionen för gastroenterologi, Medicinkliniken, Universitetsjukhuset Örebro
Published
Identifiering av biomarkörer för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och IBD-associerad kolorektalcancer i faeces
2011-06-10Daniel Bergemalm
Universitetssjukhuset Örebro
Completed
inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom
2017-04-13Daniel Bergemalm
Universitetssjukhuset Örebro
Published
T-lymfocyternas utmognad och effektorfunktioner vid kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Experimentella studier på IBD-patienter och kolit-benägna G-alfa-i2-defekta möss.
2008-05-12Elisabeth Hultgren Hörnquist
Inst. för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet
Not uppdated, final reminder
Vad bestämmer förloppet vid nydebuterad inflammatorisk tarmsjukdom?
2007-01-13Hans Strid
Gastrosektionen, Medicinkliniken, SÄS, Borås
Not updated
Funktionell mag-tarmsjukdom: Från ökad förståelse av symtom och sjukdomsmekanismer till innovativ behandling samt epidemiologisk kartläggning av IBS i Sverige
2016-11-03Hans Törnblom
Medicinkliniken, Mag-Tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Prevalens av järnbrist och järnbristanemi hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
2013-09-02Ida Henriksson
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken
Published
Psykiatriska aspekter på patogenes och förlopp vid inflammatorisk tarmsjukdom(IBD).

En prospektiv 3-årsstudie av patienter med nydebuterad IBD

2009-01-28Jan Svedlund
Psykiatri Affektiva
Published
Markörer för diagnostik, sjukdomsförlopp och behandlingssvar vid inflammatorisk tarmsjukdom
2012-08-08Jan Söderman
Medicinsk diagnostik, plan 4, Hus E4
Published
Inflammatoriska tarmsjukdomar relaterade till uppkomst av cancer och allvarliga infektioner i Europa (I-CARE)
2017-08-25Jonas Halfvarson
-
Published
Makrofagers betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom
2017-05-05Jonas Halfvarson
-
Published
SNP IBD - Ett svenskt samarbetsprojekt av arvets betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
2017-08-25Jonas Halfvarson
-
Published
Serologiska markörers och eosinofilers roll vid inflammatorisk tarmsjukdom
2012-06-28Karin Amcoff
Klinisk kemi
Not uppdated, final reminder
Anti-TNF terpi respons hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
2014-01-07Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Published
Biomarkörer och mekanismer för respons vid behandling av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom med specifika antikroppar (biologiska läkemedel)
2014-12-15Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Published
Mikrobiologiska och immunologiska biomarkörer för sjukdomsförlopp, behandlingssvar och cancerutveckling hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
2017-12-06Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Not updated
Primära non-responders och medicinsk underbehandlade patienter med inflammatorisk tarmsjukdom vid anti-TNF behandling
2015-02-24Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Not updated
Prospektiv studie av behandlingssvar hos patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom vid anti-TNF behandling
2012-02-27Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Not updated
Tarmflora som prediktor för terapirespons vid inflammatorisk tarmsjukdom
2016-02-18Lena Öhman
Gastrosektionen, Mag Tarm-lab, Sahlgrenska sjukhuset
Not updated
Mekanismer bakom symtom vid funktionella och inflammatoriska mag-tarmsjukdomar
2008-01-15Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
mikroRNA’s reglering och dysreglering av tarmfloran vid inflammatorisk tarmsjukdom
2017-10-30Robert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
Published
Ledtrådar till individanpassad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom
2008-06-05Sofie Haglund
Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin / FoU.
Published
Studie av bentäthet hos barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom
2006-12-04Susanne Schmidt
-
Completed
Genetiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom, med fokus på slemhinnans integritet
2009-05-14Sven Almer
PO GASTRO, Hud, Reuma, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Published
Klinik och genetik - framgångsrikt radarpar för förbättrad behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
2010-05-03Sven Almer
PO GASTRO, Hud, Reuma, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Published
Fekala markörers prognostiska betydelse vid inflammatorisk tarmsjukdom.
2013-03-29Yaroslava Zhulina
Karlskoga lasarett
Completed

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Tarmsjukdom | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Tarmsjukdom , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Tarmsjukdom