Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2007
Databas
Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom
2007-09-28Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Completed
Påverkas upplevd stress i arbetet av individens tro på sin egen kapacitet och naturbaserade aktiviteter?
2007-08-08Helene Mellström
Bräckediakoni, Rehab Center Göteborg
Completed
Kollegial handledning - ett stressreducerande verktyg i svensk ambulanssjukvård.
2007-05-10Peter Brink
Intensivvårdsavdelningen, Norra Älvsborgs sjukhus
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2007 | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2007, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=2007&syear=create_date:2007&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress&extra1=som%20handlar%20om&extra2=under