Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2009
Databas
Tonårs stress studien i Skaraborg (TOSS)
2009-09-03Carl-Johan Törnhage
Barn- och ungdomsmedicin, Kärnsjukhuset i Skövde
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
-
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
-
Completed
Effekter av psykologisk stress på tarmens barriärfunktion och inflammationsutveckling
2009-06-09Johan Dabrosin Söderholm
Kirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av individens fysiska aktivitetsnivå för utvecklandet av stress relaterad sjuklighet och möjligheterna att påverka individens fysiska aktivitetsnivå med Fysisk aktivitet på Recept, FaR(R).
2009-06-17Lars Rödjer
-
Published
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
2009-10-29Marie Proczkowska
Vuxenpsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Bulkamid för behandling av stressinkontinens hos kvinnor som inte kan opereras med TVT pga misstänkt ISD - en prospektiv randomiserad studie.
2009-11-23P-G Larsson
Kvinnokliniken
Not updated
Kontroll av energiomsättningen under salt stress i jästsvampen Saccharomyces cerevisiae
2009-10-08Ye Tian
dept. of cell and molecular biology/microbiology
Not uppdated, final reminder
Raschanalys av stress-energi frågeformuläret
2009-09-23Åsa Lundgren Nilsson
Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetsjukhuset
Not uppdated, final reminder
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2009 | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2009, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=2009&syear=create_date:2009&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress&extra1=som%20handlar%20om&extra2=under