Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2014
Databas
Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar.
2014-11-06Anja Beno
-
Completed
Analys av kortisol i hår - en ny metod för att mäta stress före och efter svåra hjärnskador.
2014-04-27Ann Sörbo
-
Published
Mätning av sinnesstämning under arbetet och fritiden - valideringsstudie av en modifierad version av Stress-Energi formuläret med hjälp av Rasch-analys
2014-12-09Emina Hadzibajramovic
Institutet för stressmedicin
Completed
Stressrelaterad utmattning: Utveckling, symptom, förlopp, prognos, behandling och patofysiologi.
2014-11-26Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Stressutlöst hjärtsvikt i samband med subarachnoidalblödning
2014-02-10Jonatan Oras
An/Op/IVA Sahlgrenska sjukhuset/Sahlgrenska, Avdelningen för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska
Completed
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkortisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt
2014-03-27Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Not updated
Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot Irritable Bowel
Syndrome (IBS/orolig mage).
2014-12-11Michiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken, avd. gastroenterologi
Not updated
Psykosocial stress och kardiovaskulär hälsa hos ungdomar
2014-02-24Peter Friberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Inst för Medicin, Klinisk fysiologi
Not uppdated, final reminder
Mindfulness-Medveten Närvaro, för att lindra stress.
2014-03-12gunvi kjellgren
Närhälsan, Eriksberg
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2014 | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2014, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=2014&syear=create_date:2014&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress&extra1=som%20handlar%20om&extra2=under