Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2015
Databas
Tinnitus in the General Population With a Focus
on Noise and Stress: A Public Health Study
2015-12-18Amir Baigi
FoU Halland
Completed
Test av reliabilitet för män i ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress.
2015-12-20Anna Frantz
Närhälsan Backa Rehabmottagning
Not updated
Behandling av stressutlöst hjärtsvikt
2015-08-17Jonatan Oras
An/Op/IVA Sahlgrenska sjukhuset/Sahlgrenska, Avdelningen för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska
Completed
Kartläggning av arbetsrelaterad stress hos läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin.
2015-03-25Karin Pokorny
Institutet för stressmedicin
Completed
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ongoing revision
Stress hos ambulanspersonal
2015-11-07Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Not updated
Stress och återhämtning - mekanismer bakom konsekvenser av betydelse för utveckling av övervikt och högt blodtryck
2015-01-12Peter Friberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Inst för Medicin, Klinisk fysiologi
Not uppdated, final reminder
Vad innebär det att leva med stressrelaterade besvär i en sjukskrivningsprocess med påbörjad återgång i arbete? - en narrativ analys inom primärvård
2015-09-15Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Published
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2015 | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress under 2015, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?year=2015&syear=create_date:2015&order=&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress&extra1=som%20handlar%20om&extra2=under