User account for Lena Mårtensson

Lena Mårtensson, Vård och natur

Basic information

name:
Lena Mårtensson
profession:
Professor
email:

Work

department:
Högskolan i Skövde
workplace:
Box 408
phone number:
0500 - 44 84 50, 0709 - 75 72 10
city:
541 28 Skövde
country:
Sverige
 1. Gothenburg,Sweden: Göteborg : Department of Obstetrics and Gynaecology, The Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University.; 2006.
 2. Lena M, Wallin G.
  Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2008:48(4):369-374.
 3. Mårtensson L, McSwiggin M, Mercer JS.
  J Midwifery Womens Health 2008:53(2):115-22.
  Web of Science® citations 11
 4. Rosen HR, Lauzon Clabo, LL, Mårtensson LM.
  Journal of Advanced Perioperative Care 2009:7
 5. Effect of treatment for labor pain: Verbal reports versus visual analogue scale scores - A prospective randomized study.
  [Effect of treatment for labor pain: Verbal reports versus visual analogue scale scores - A prospective randomized study]
  Mårtensson L, Bergh I.
  International journal of nursing and midwifery 2011:3(4):5.
 6. National survey of how acupuncture education is organised for Swedish midwives.
  [National survey of how acupuncture education is organised for Swedish midwives.]
  Mårtensson LM, Kvist LJK, Hermansson EH.
  Midwifery 2011:27(1):93-8.
  Web of Science® citations 1
 7. Schytt E, Halvarsson A, Pedersen-Draper C, Mårtensson L.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2011:90(1):77-82.
  Web of Science® citations 2
 8. Dalal K, Shabnam J, Andrews Chaves J, Mårtensson L, Timpka T.
  International Journal of Preventive Medicine 2012:3(9):628-636.
 9. Hadjigergiou E, Kouta C, Papastavrou E, Papadopoulos I, Mårtensson L.
  International Journal of Childbirth 2012:2(4):230-240.
 10. Hadjigeorgiou E, Kouta C, Papastavrou E, Papadopoulos I, Mårtensson LB.
  Midwifery 2012:28(3):380-90.
  Web of Science® citations 24
 11. Bergh I, Söderlund T, Vinterskog L, Mårtensson LB.
  Midwifery 2012:28(5):e684-8.
  Web of Science® citations 3
 12. Rilby L, Jansson S, Lindblom B, Mårtensson LB.
  J Midwifery Womens Health 2012:57(2):120-5.
  Web of Science® citations 9
 13. Svensson AM, Mårtensson LB, Muhli UH.
  Int J Qual Stud Health Well-being 2012:7:1-12.
  Web of Science® citations 1
 14. Lee N, Mårtensson LB, Homer C, Webster J, Gibbons K, Stapleton H, Dos Santos N, Beckmann M, Gao Y, Kildea S.
  BMC Pregnancy Childbirth 2013:13:105.
  Web of Science® citations 3
 15. Mårtensson B, Mogren L, Lindblom E, Thorstensson S.
  International Journal of Nursing and Midwifery 2014:6(5):67-73.
 16. Mårtensson LB, Ek K, Ekström A, Bergh IH.
  Women Birth 2014:27(2):104-7.
  Web of Science® citations 1
 17. Ekström A, Abrahamsson H, Eriksson RM, Mårtensson BL.
  Breastfeed Med 2014:9(9):458-66.
  Web of Science® citations 3

Manuscripts, not yet accepted

Ekström, A Nilsson, L. Olsson, C. Palmius, D. & Mårtensson, LB Nurses unwillingness to discuss sexual health with their hospitalized patients

Bäckström, C. Mårtensson, LB. Golsäter, M. & Thorstensson, S. It’s like a puzzle - pregnant women’s perceptions of professional support for childbirth and parenting.

Other publications

2013
Vixner, L. Mårtensson, LB. Stener-Victorin, E. Schytt, E.
The Society for Acupuncture Research (SAR), Ann Arbor, Michigan, USA.
Manual and electroacupuncture for labour pain. Study design of a longitudinal randomized controlled trial. Poster presentation

2012
Bergh, I. Söderlund, T. Vinterskog, L. & Mårtensson, L.
Eastern Nursing Research Society, 24st Annual Scientific Sessions, New Haven, USA.
Reliability And Validity of The Acceptance Symptom Assessment Scale In Assessing Pain During Childbirth. Poster presentation

Rosen, H. Mårtensson, LB. Schwartz-Barcott, D. Bergh, I.
Eastern Nursing Research Society, 24st Annual Scientific Sessions, New Haven, USA.
Postoperative situations within the framework of The Symptom Management Theory. Poster presentation

2011
Lee, N. & Mårtensson, L.
Normal Labour and Birth: 6th Research Conference 13 – 15 June Lancashire, UK
Sterile water injections: Variations in techniques and applications

Hermansson, E & Mårtensson, L.
The Swedish Association of Midwives, Conference on Reproductive health, 13-15 June in Stockholm, Sweden
Barnmorskeprogrammets utveckling efter Bolognaprocessens genomförande

Schytt, E. Halvarsson, A. Pedersen-Draper, C. Mårtensson, L.
The Swedish Association of Midwives, Conference on Reproductive health, 13-15 June in Stockholm, Sweden
Brister i vårdprogram/PM om akupunktur i samband med barnafödande vid svenska förlossnings- och BB-avdelningar

2010
Hermansson, E. & Mårtensson, L.
The 18th Congress of the Nordic Federation of Midwives 3-5 June in Copenhagen.
The development of midwifery education post-Bologna process

2009
Mårtensson, L. (2009) Sterile water injections - a good choice for low-back pain during labour. Normal Labour and Birth: 4th Research Conference, Lancashire, UK, poster presentation.

Mårtensson, L. (2009) Comparison of sterile water injections vs acupuncture for pain relief during labor: a randomized controlled trial. Eastern Nursing Research Society, 21st Annual Scientific Sessions, Boston, USA, poster presentation.

Rosén, H. Lauzon-Clabo, LM. & Mårtensson, L. (2009) Recovery over time following day surgery. Eastern Nursing Research Society, 21st Annual Scientific Sessions, Boston, USA, poster presentation.

Mårtensson, L. Kvist, L. & Hermansson, E. (2009) Kartläggning av akupunkturbehandling avseende klinisk användning och utbildning inom barnmorskans obstetriska verksamhetsområde. Reproduktiv hälsa – konferens 2005. Svenska Barnmorskeförbundet, Sverige, muntlig presentation.

2008
Mårtensson L, Kvist L. Akupunktur i barnmorskans verksamhetsområde - rapport från en workshop. Jordemodern, 2008, Januari-Februari:28-30.

2007
Mårtensson L. Smärtlindring utan kemikalier vid förlossning - vilken metod skall man välja? Folkvett, 2007, Nr 1;22-35

Mårtensson L. Sterile water injections and acupuncture as treatment for labour pain. Smärta, 2007, Nr 2;16-19.

Mårtensson L, McSwiggin M, Mercer JS. (2007) American Nurse Midwives´Knowledge and Use of Sterile Water Injections for Labor Pain. Poster presentation.

2006
Mårtensson L. (2006) Akupunktur versus subkutana injektioner med sterilt vatten mot förlossningssmärta. Akupunkturkongress i Lund. I samarbete mellan Läkarnas och sjuksköterskornas akupunkturföreningar/Sjukgymnasternas sektion för smärta och sensorisk stimulering. Inbjuden som föreläsare. Muntlig presentation.

Mårtensson L. (2006) Evidens och praktik – reflektioner kring en studie Reproduktiv hälsa. I samarbete mellan Svenska Barnmorskeförbundet/Skaraborgs sjukhus/Högskolan i Skövde. Muntlig presentation

Mårtensson L, Wallin G. (2006) Hur används akupunktur och injektioner med sterilt vatten i samband med förlossning? SFOG veckan 2006, Helsingborg. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Poster presentation

Mårtensson L. (2006) Injektioner med sterilt vatten – kan ny injektionsteknik också ge god smärtlindring? Jordmordagene 2006, Oslo, Norge. Den Norske Jordmorforening. Inbjuden som föreläsare. Muntlig presentation.

Mårtensson L. (2006) Alternativa former för smärtlindring vid förlossning – akupunktur eller injektioner med sterilt vatten? Göteborgs Barnmorskeutbildnings 150-årsjubileum. I samarbete mellan Barnmorskeprogrammet/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet/Göteborgs Barnmorskesällskap/Obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän. Inbjuden som föreläsare. Muntlig presentation.

Mårtensson L. (2006) Sensorisk stimulering, kan det lindra förlossningssmärta?
FoU-seminarium Smärta. I samarbete mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs Sjukhus. Muntlig presentation.

Mårtensson L. (2006) Implementering av nya smärtlindringsmetoder inom förlossningsvården. Forskning i Centrum. Seminariedag vid Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde. Muntlig presentation

Mårtensson L. Sterilt vatten måste inte göra ont. Jordemodern Januari 2006;14-18.

2005
Mårtensson L. Livslångt lärande – hur undervisar vi vuxna? Jordemodern, November 2005;4-6.

Mårtensson L. (2005) Måste sterilvattenkvaddlar göra så ont?
Reproduktiv hälsa. Svenska Barnmorskeförbundet Muntlig presentation. (Pris för bästa presentation)

2002
Mårtensson L. (2005) Den 1 januari 1999 övergick Hälsohögskolan Väst till att bli den nionde institutionen vid Högskolan i Skövde. Varför gick det så bra? Högskoleverkets kvalitetskonferens. Skriftlig presentation som underlag för diskussion.

2001
Mårtensson L. Icke-farmakologisk smärtlindring, Sterila vattenkvaddlar eller intrakutan nervstimulering. Avsnitt i lärobok: Faxelid, E., Hogg, B., Kaplan., Nissen, E. Lärobok för barnmorskor. 2001 Lund: Studentlitteratur.

1999
Mårtensson L. (1999) Sterile water injections – a non-pharmacological method for low back pain during labour. 25th Triennial Congress of the International Confederation of Midwives, Manila, Filippinerna. Muntlig presentation.

1998
Mårtensson L, Nyberg K, Wallin G. (1998) Subcutaneous injections of sterile water for labour analgesia are less painful than intracutaneous. NFOG ´98, The Federation of Societies of Obstetrics and Gynaecology, XXXI Congress, Aarhus, Denmark. Poster presentation.

1996
Mårtensson L, Ader L, Wallin G. (1996) Parturitation pain treated with sterile water intracutaneous injections - a modified technique. 15th European Congress of Perinatal Medicine, Glasgow, Scotland. Poster presentation.

Mårtensson L, Wallin G. (1996) Sterile water injection against labour pain.
National meeting of Perinatal medicine, Gothenburg, Sweden. Poster presentation.

1995
Mårtensson L, Ader L, Wallin G., Sterilvattenkvaddlar mot förlossningssmärta - enkel, riskfri, effektiv metod. Läkartidningen 1995;92:2395-2396.

Mårtensson L. Sammanställning och utvärdering av ett arbetsmiljöprojekt vid förlossningsavdelningen Mölndals sjukhus. 1995 LIBRIS.

Mårtensson L. Barnmorskeprofessionens traditionsförmedling av tyst kunskap. Institutionen för vårdlärarutbildning, C-uppsats, Göteborgs Universitet. 1995 LIBRIS.

1994
Mårtensson L, Ader L, Wallin G. (1994) Use of intracutaneous injections of sterile water for treatment of labour pain in maternity wards in Sweden. 14th European Congress of Perinatal Medicine, Helsinki, Finland. Poster presentation.

1993
Mårtensson L. (1993)Tidig hemgång efter förlossning: utvärdering av en försöksverksamhet för nyblivna mammor i Härryda primärvårdsområde. LIBRIS.

2014-2015 Högre Ledarskaps Program (HeLP, SUHF)
2009 Akademiskt Ledarskap (Vårdalinstitutet)
2006 Doktorsexamen, medicinsk vetenskap (obstetrik och gynekologi)
2003 Licentiatexamen, medicinsk vetenskap (obstetrik och gynekologi)
1997 Magisterexamen i vårdpedagogik
1995 Kandidatexamen i vårdpedagogik
1995 Lärarexamen
1986 Barnmorskeexamen
1980 Sjuksköterskeexamen

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Högskolor - Högskolan i Skövde - Vård och natur
100% 1999

2012 Projektledning (Astrakan)
2007 Doktorandhandledning, 3 hp, vid Göteborgs Universitet.

1997 Fil mag i vårdpedagogik.

1996-1999 Revidering av barnmorskeprogrammets innehåll och uppläggning.

1995-1999 Lärare i barnmorske- och sjuksköterskeutbildning.

Invitation to lecture international

2015
Mårtensson, L.
University of Queensland and Mater Medical Research Institute, Brisbane, Australia, October 30th
Non-pharmacological pain relief in midwifery care

2012
Mårtensson, L.
Mater Medical Research Institute, Brisbane, Australia, October 26th
Non-pharmacological pain relief methods for labour pain - A challenge for clinicians and researchers

Mårtensson, L.
Nambour General Hospital, Nambour, Australia, October 24th
Sterile water injections and acupuncture in midwifery care

Mårtensson, L.
Townsville General Hospital, Townsville, Australia, October 22nd
Sterile water injections and acupuncture in midwifery care

Mårtensson, L.
The Royal Brisbane and Women’s Hospital, Brisbane, Australia, October 19th
Sterile water injections and acupuncture in midwifery/nursing care

Mårtensson, L.
Australian Catholic University, Brisbane, Australia, October, 18th
Sterile water injections and acupuncture in midwifery/nursing care

Mårtensson, L.
Yale School of Nursing, Yale University, New Haven, USA, March 27th
Sterile water injections: Variations in techniques and applications

2006
Mårtensson, L.
The Norwegian Association of Midwives, Conference
Sterile water injections – can a new injection technique also give good pain relief?

2013-10-01-fortf. Prorektor, Högskolan i Skövde
2011-2013-09-30. Prefekt, Institutionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde.
2010-2010. Ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Skövde.
2009-2009. Vice ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Skövde.
2008-2009. Ledamot i styrgruppen för forskarskolan, Högskolan i Jönköping.
2007-2008. Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Skövde.
2007-2009. Adjungerad ledamot i fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård, Örebro Universitet.
2007-2008. Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Skövde.
2005-2008. Ordförande i rådet för anställningsfrågor, Högskolan i Skövde
2003-2008. Ledamot i rådet för anställningsfrågor, Högskolan i Skövde
2001-2012. Adjunct Assistant Professor in the College of Nursing at the University of Rhode Island, USA
2000-2003. Prefekt för Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, Högskolan i Skövde.
2000-2005. Vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet.
1996-2000. Styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet.
1993-1995. Ansvarig för ett arbetsmiljöprojekt vid förlossningsavdelningen Mölndals sjukhus. Projektet delfinansierade av dåvarande Arbetslivsfonden.
1991-1993. Utvärdering av BB-vård i hemmet i Härryda kommun.

Information is reliable | updated 2017-05-16 by Lena Mårtensson |

User account for Lena Mårtensson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/1522?pgt=0