User account for Per Möllborg

Per Möllborg, Central Barnhälsovård Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Per Möllborg
profession:
Barnhälsovårdsöverläkare
email:

Work

department:
Centrala barnhälsovården, PV Fyrbodal
workplace:
Fjällvägen, Uddevalla sjukhus
phone number:
0706572278, 0104416482
city:
451 80 Uddevalla
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (17)

 1. Alm B, Wennergren G, Möllborg P, Lagercrantz H.
  Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2016:105(1):31-8.
  Web of Science® citations 7
 2. Wennergren G, Nordstrand K, Alm B, Möllborg P, Öhman A, Berlin A, Katz-Salamon M, Lagercrantz H.
  Acta Paediatr. 2015
  Web of Science® citations 13
 3. Pediatr Allergy Immunol 2014:25(5)
  Web of Science® citations 14
 4. Silfverdal S, Flodmark C, Rombo L, Tansey S, Sidhu M, Trammel J, Emini E, Gruber W, Scott D, Gurtman A, Möllborg P, 0.
  Vaccine 2013:31(9):1284-92.
  Web of Science® citations 4
 5. Alm B, Goksör E, Thengilsdottir H, Pettersson R, Möllborg P, Norvenius G, Erdes L, Aberg N, Wennergren G.
  Pediatr Allergy Immunol 2011:22(4):398-404.
  Web of Science® citations 44
 6. Möllborg P, Wennergren G, Norvenius S, Alm B.
  Acta Paediatr. 2011:100(2):226-30.
  Web of Science® citations 6
 7. Möllborg P, Alm B.
  Acta peadiatrica 2010:99
  Web of Science® citations 31
 8. Arch Dis Child. 2009:94(1):11-5.
  Web of Science® citations 85
 9. Alm B, Erdes L, Möllborg P, Pettersson R, Norvenius SG, Aberg N, Wennergren G.
  Pediatrics 2008:121(4):697-702.
  Web of Science® citations 93
 10. Alm B, Möllborg P, Erdes L, Pettersson R, Aberg N, Norvenius G, Wennergren G.
  Arch Dis Child. 2006:91(11):915-9.
  Web of Science® citations 22
 11. Tanaka H, Möllborg P, Terashima S, Borres MP.
  Acta Paediatr. 2005:94(11):1661-6.
  Web of Science® citations 7
 12. [Bronchial obstruction and eczema unexpectedly common among Swedish infants. Interesting findings in an questionnaire study about food and life style habits of small children].
  [Luftrörsobstruktiva besvär och eksem oväntat vanligt hos svenska spädbarn. Intressanta fynd i enkätstudie om kost- och levnadsvanor hos småbarn.]
  Alm B, Möllborg P, Erdes L, Pettersson R, Aberg N, Norvenius SG, Wennergren G.
  Läkartidningen 2005:102(7):472-4, 476.
 13. [Parents have accepted the advice on how to prevent sudden infant death].
  [Föräldrar har tagit till sig råden för att förebygga plötslig spädbarnsdöd.]
  Alm B, Wennergren G, Erdes L, Möllborg P, Pettersson R, Aberg N, Norvenius SG.
  Läkartidningen 2004:101(14):1268-70.

Conference Paper - Peer reviewed (2)

 1. Alm B, Goksor E, Åberg N, Möllborg P, Pettersson R, Erdes L, Wennergren G.
  Clinical and Translational Allergy. 2014 Mar 14;4(Suppl 1):P12; 2014.
 2. Goksor E, Alm B, Pettersson R, Möllborg P, Erdes L, Loid P, Åberg N, Wennergren G.
  Clinical and Translational Allergy. 2014 Mar 14;4(Suppl 1):P5; 2014.

Conference Poster (2)

Report (3)

 1. Alm B, Eriksson A, Möllborg P, Nordstrand K, Schollin Ask L, Rådestad I, Wennergren G.
  Stockholm: Socialstyrelsen; 2016.
 2. Alm B, Berlin A, Lagercrantz H, Möllborg P, Nordstrand K, Katz Salamon M, Wennergren G, Öhman A.
  Socialstyrelsen; 2014.

Article - Other scientific (1)

 1. Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig oväntad död hos spädbarn.
  [Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig oväntad död hos spädbarn.]
  Möllborg P, Wennergren G, Eriksson A, Rådestad I, Alm B.
  Läkartidningen 2016:113

Other publications

Poster riksstämman 2002, Pe 37 P, Riskfaktorer plötslig spädbarnsdöd
Poster riksstämman 2002, Pe 25 P, Förekomst allergifaktorer spädbarnsåret
Föreläsning riksstämman 2002 Hälsa svenska-japanska elever (BUP)Borres första namn
Föreläsning 1998 elevers hälsa, BUP, riksstämman, undertecknad föredragLäkarutbildning 82-87, Lunds universitet
Leg.läkare jan 1990
Specialist i Barn och Ungdomsmedicin 1994
Subspecialist och EU specialist i Barn och ungdomsallergologi
Medicine doktor, Sahlgrenska akademin, feb 2016

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Central Barnhälsovård i Västra Götaland - Central Barnhälsovård Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1997

Undervisat läkarutbildningen Göteborg
Undervisat blivande allmänläkare SK-kurser årligen i pediatrik.
Undervisat allmänläkare SFAM kurser etc årligen
Undervisat vårdhögskolor årligen
Undervisat lärarlag, skolor årligen
Undervisat tandvården kursdagar flertal tillfällen

Föreläst nationella, internationella konferenser samt riksstämman flertal gånger.

Extern expert socialstyrelsen riktlinjer förhindrande av plötslig spädbarnsdöd (2012-2013)
Extern expert Socialstyrelsen riktlinjer när spädbarn oväntat dör (2014-)
Västra Götalands Regionens representant SKL nationella nätverk för barns rättigheter.(2005-)
Ledamot i redaktionsråd 1177.se (2010-2013)
Ledamot i RGS (Rådgivningsstödet) 1177, Stockholms läns landsting (2014-)
Ledamot i flera bolagsstyrelser.
Information is reliable | updated 2017-07-13 by Per Möllborg |

User account for Per Möllborg, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/1588?backref=project/158771/coworker_1588