User account for P-G Larsson

P-G Larsson, Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
P-G Larsson
profession:
överläkare
email:

Work

department:
Kvinnokliniken
workplace:
Skaraborgs sjukhus, Skövde
phone number:
0500431445
city:
541 85 Skövde
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
gyn obstestrik
orientation/description:
infektioner

Article - Review (3)

 1. Forsum U, Hallén A, Larsson PG.
  APMIS 2005:113(3):153-61.
  Web of Science® citations 30
 2. Forsum U, Holst E, Larsson PG, Vasquez A, Jakobsson T, Mattsby-Baltzer I.
  APMIS 2005:113(2):81-90.
  Web of Science® citations 54

Article - Peer reviewed scientific (58)

 1. Marcotte H, Krogh Andersen K, Lin Y, Zuo F, Zeng Z, Larsson PG, Brandsborg E, Brønstad G, Hammarström L.
  Microbiol Res. 2017:205:88-98.
  Web of Science® citations 1
 2. Pendharkar S, Brandsborg E, Hammarström L, Marcotte H, Larsson P.
  BMC Infectious Diseases 2015:15:1-12.
  Web of Science® citations 9
 3. Pendharkar S, Magopane T, Larsson PG, de Bruyn G, Gray GE, Hammarström L, Marcotte H.
  BMC Infect Dis. 2013:13:43.
  Web of Science® citations 26
 4. Andrada Hamer M, Larsson PG, Teleman P, Bergqvist CE, Persson J.
  Int Urogynecol J 2013:24(2):223-9.
  Web of Science® citations 21
 5. Ekström L, Adolfsson A, Ericson H, Poutakidis G, Charonis G, Larsson P.
  Gyneology HOAJ 2013:1
 6. Larsson PG, Brandsborg E, Forsum U, Pendharkar S, Andersen KK, Nasic S, Hammarström L, Marcotte H.
  BMC Infect Dis. 2011:11:223.
  Web of Science® citations 22
 7. Eriksson K, Larsson PG, Nilsson M, Forsum U.
  APMIS 2011:119(6):373-6.
  Web of Science® citations 2
 8. Andrada Hamer M, Larsson PG, Teleman P, Etén-Bergqvist C, Persson J.
  Int Urogynecol J 2011:22(7):781-7.
  Web of Science® citations 13
 9. Adolfsson A, Tullander-Tjörnstrand K, Larsson PG.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2011:90(8):921-3.
  Web of Science® citations 4
 10. Eriksson K, Adolfsson A, Forsum U, Larsson PG.
  APMIS 2010:118(11):903-8.
  Web of Science® citations 7
 11. Donders GG, Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Hallén A, van der Meijden W, Wölner-Hanssen P.
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009:145(1):109-12.
  Web of Science® citations 31
 12. Eriksson K, Forsum U, Bjørnerem A, Platz-Christensen JJ, Larsson PG.
  APMIS 2007:115(7):809-13.
  Web of Science® citations 10
 13. Scand J Caring Sci 2006:20(3):269-73.
  Web of Science® citations 10
 14. Larsson PG, Fåhraeus L, Carlsson B, Jakobsson T, Forsum U.
  BJOG 2006:113(6):629-37.
  Web of Science® citations 49
 15. Larsson PG, Carlsson B, Fåhraeus L, Jakobsson T, Forsum U.
  Sex Transm Infect 2004:80(1):63-7.
  Web of Science® citations 24
 16. Forsum U, Jakobsson T, Larsson PG, Schmidt H, Beverly A, Bjørnerem A, Carlsson B, Csango P, Donders G, Hay P, Ison C, Keane F, McDonald H, Moi H, Platz-Christensen JJ, Schwebke J.
  APMIS 2002:110(11):811-8.
  Web of Science® citations 39
 17. Wolrath H, Forsum U, Larsson PG, Borén H.
  J Clin Microbiol. 2001:39(11):4026-31.
  Web of Science® citations 47
 18. Larsson PG, Henriksson G, Olsson M, Boris J, Ströberg P, Tronstad SE, Skullman S.
  Surg Endosc 2001:15(2):200-2.
  Web of Science® citations 78
 19. Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Dalaker K, Eriksson K, Fåhraeus L, Irminger K, Jerve F, Stray-Pedersen B, Wölner-Hanssen P.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2000:79(5):390-6.
  Web of Science® citations 38
 20. Boris J, Påhlson C, Larsson PG.
  Infect Dis Obstet Gynecol 1997:5(4):297-302.
 21. Wölner-Hanssen P, Larsson PG, Platz-Christensen JJ.
  Läkartidningen 1996:93:3022-3026.
 22. Platz-Christensen JJ, Larsson PG, Sundström E, Wiqvist N.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1995:74(1):67-70.
  Web of Science® citations 23
 23. Platz-Christensen JJ, Sundström E, Larsson PG.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1994:73(7):586-8.
  Web of Science® citations 58
 24. [A woman with uterus bicornis unicollis. An anomaly "masked" endometrial cancer].
  [Kvinna med uterus bicornis unicollis. Anomali "dolde" endometriecancer.]
  Trollstad A, Mark J, Larsson PG.
  Lakartidningen 1994:91(44):3986-8.
 25. Rylander E, Larsson PG, Frankman O.
  Läkartidningen 1994:91:618-620.
 26. Påhlson C, Mattsson JG, Larsson PG, Gersdorf H, Göbel UB, Forsum U, Johansson KE.
  APMIS 1992:100(7):655-62.
  Web of Science® citations 5
 27. Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Forsum U, Påhlson C.
  Obstet Gynecol 1991:77(3):450-2.
  Web of Science® citations 43
 28. Larsson PG, Platz-Christensen JJ.
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1991:38(1):39-41.
  Web of Science® citations 7
 29. Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Sundström E.
  Int J STD AIDS 1991:2(5):362-4.
  Web of Science® citations 33
 30. Larsson PG, Platz-Christensen JJ, Bergman B, Wallstersson G.
  Gynecol Obstet Invest. 1991:31(4):213-6.
  Web of Science® citations 49
 31. Påhlson C, Larsson PG.
  Med Hypotheses 1991:36(2):126-30.
  Web of Science® citations 9
 32. Larsson PG, Platz-Christensen JJ.
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1991:42(3):217-20.
  Web of Science® citations 6
 33. Larsson PG, Bergman B, Forsum U, Påhlson C.
  Gynecol Obstet Invest. 1990:29(4):296-300.
  Web of Science® citations 21
 34. Larsson PG, Platz-Christensen JJ.
  Obstet Gynecol 1990:76(4):727-30.
  Web of Science® citations 35
 35. Platz-Christensen JJ, Larsson PG, Sundström E, Bondeson L.
  Am J Obstet Gynecol. 1989:160(1):132-3.
 36. Larsson PG, Bergman B, Forsum U, Platz-Christensen JJ, Påhlson C.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1989:68(3):217-20.
 37. Postgraduate Doctor Middle East, Anniversary Issue 1986:28:38-39.

Book (3)

 1. Larsson PG, Platz Christensen JJ.
  Göteborg: Pharmacia & Upjohn AB; 1996.

Book with Editor (3)

 1. Växjö: 3M, Gabor & Co, Grafiska Punkten; 2004.

Book Chapter (7)

 1. Larsson PG.
  In: Gottlieb C, von Schoultz B. (eds.) Öppenvårdsgynekologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell Medicin Liber utbildning; 2004,
 2. Larsson PG, Rylander E, Sjöberg I.
  In: Sjöberg NO. (ed.) Arg rapport nr 48, Vulvasjukdommar. Elanders Tofters, Östervåla: Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. Arbets & Referensgruppen för vulva; 2002, pp 17-18.
 3. Larsson PG, Platz Christensen JJ.
  In: Sjöberg NO. (ed.) Arg rapport nr 43, Infektioner hos den gravida kvinnan. Graphium Västra Aros, Västerås: Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. Arbets & Referensgruppen för Obstetriska & Gynekologiska infektioner; 2000, pp 81-86.
 4. Platz-Christensen JJ, Larsson PG.
  In: Kjessler B. (ed.) Rapport nr 30 Genitala infektioner hos kvinnan. Nova Print AB Linköping: Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. Arbets & Referensgrupp för Obstetriska & Gynekologiska infektioner; 1996, pp 11-14.
 5. Larsson PG.
  In: Kjessler B. (ed.) Rapport nr 30 Genitala infektioner hos kvinnan. Nova Print AB Linköping: Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. Arbets & Referensgrupp för Obstetriska & Gynekologiska infektioner; 1996, pp 19-22.
 6. Larsson PG, Platz Christensen JJ.
  In: Kjessler B. (ed.) Rapport nr 19 Infektioner under graviditet. Östgötatryck, Linköping: Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi. Arbets & Referensgrupp för Obstetriska & Gynekologiska infektioner; 1990, pp 58-61.
 7. Larsson PG, Påhlsson C.
  In: Holmberg K. (ed.) Nya aspekter på vulvovaginal candidos. Stockholm: Workshop Stockholm, Cilag AB, Ljunglöfs offset AB; 1990, pp 113-118.

Conference Paper - Other (1)

 1. Henriksson G, Larsson PG, Olsson M, Ströberg P, Skullman S.
  Norrköping: Svenska Kirurgveckan; 1999.

Report (3)

 1. Göteborg: Pharmacia & Upjohn AB; 1995.

Article - Other scientific (18)

 1. [Reply on TWAR: Lies, damned lies and registry data].
  [Lögn, förbannad lögn och registerdata.]
  Lakartidningen 2013:110(48):2183.
 2. Blackwell A, Larsson PG.
  Int J Obstet Gynecol 1999:67:45-46.
 3. McGregor J, Påhlsson C, Larsson PG.
  Int J Obstet Gynecol 1999:67:9-11.
 4. Larsson PG, Platz Christensen JJ, Dalaker K, Eriksson K, Fåhraeus L, Irminger K, Jerve F, Stray-Pedersen B, Wölner-Hansen P.
  Int J Obstet Gynecol 1999:67:47.
 5. [Advertising of soap for feminine hygiene is being over-done].
  [Annons för underlivstvål går för långt.]
  Lakartidningen 1996:93(12):1108.
 6. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1996:75:194-197.
  Web of Science® citations 1
 7. Am J Obstet Gynecol. 1995:172(5):1638-9.
  Web of Science® citations 3
 8. Int J STD AIDS 1992:3(4):239-47.
  Web of Science® citations 35
 9. Larsson PG, Bergman B, Påhlson C, Forsum U, Gotthardsson L.
  Am J Obstet Gynecol. 1986:154(5):1167-8.

Article - Other (1)

Scientific publications

Andrada Hamer M, Larsson PG, Teleman P, Etén-Bergqvist C, Persson. One-year results of a prospective randomized, evaluator-blinded, multicenter study comparing TVT and TVT . Int Urogynecol J. 2012 Epub 16 june 2012

Other publications

Ekström A, Adolfsson A, Ericson H, Poutakidis G, Charonis G, Larsson P-G. Vaginal flora and urinary and vaginal group B streptococci in early pregancy. Gyneology 2013; ISSN www.hoajonline.com/journals/pdf/2052-6210-1-6.pdf

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Har sedan 2008 en adjungerad professur vid Högskolan i Skövde Biomedicn

100% 1983

Barnmorskeutbildning:
Högskolan Skövde. Föreläsning: Vulviter, kolpiter och salpingiter. 6 x 40 min 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007.
Genitalainfektioner. 3 x 40 min PBL undervisning. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 2006.
Inkontinens och prolapser 2 x 45 min Högskolan Skövde. 2001, 2002, 2003, 2004. 2006, 2007.

Grundutbildning, läkarutbildningen
Hälsouniversitet i Linköping med erbjudande till elever vid termin 10 om vaginal mikroskopi. 12 x 60 min med 4 studenter i varje grupp. ht 1999 , vt 2000, ändrades till 6 ggr med 5 -6 studenter i varje en gång per termin sedan ht 2000 till vt 2003.
Docentföreläsning för kandidaterna vid grundutbildningen termin 10 Hälsouniversitet i Linköping kvinnlig inkontinens vt 2001.
Föreläsning 45 min för kandidaterna termin 10 vid Hälsouniversitet i Linköping vt 2002, ht 2002, vt 2003. Vaginal mikroskopi

Examinator:
Examinator för utbildningspaketet "Gynekologi" för Barnmorskeutbildningen 5 p 1997-1998 (8x40 min). 1999-2002, 2007.(6x40 min).
Examinator för grundutbildningen termin 10 hösten 1999 och vt 2000.

Under 2013-2014 arbetat som biträdande professor vid läkarutbildningen i Örebro

Ansvarig för Kapitlet ”Bakteriell vaginos” i Infpreg. 1999-2000 och tillsammans med Prof Urban Forsum 2001-2002, Urban Forsum & Lars Fåhraeus 2003, och Urban Forsum, Lars Fåhreaus och Bo Jacobsson 2006. (www.infpreg.com)

Units that user is associated with

Additional information

Mobiltelefon 0702459820
Information is reliable | updated 2017-11-27 by P-G Larsson |

User account for P-G Larsson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/1847?backref=project/37421/