User account for Kristina Glise

Kristina Glise, Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Kristina Glise
profession:
Överläkare
email:

Work

department:
Institutet för stressmedicin.
workplace:
Carl Skottsbergs gata 22B
phone number:
031 3420705
city:
413 19 Göteborg
country:
Sverige

Article - Review (1)

 1. [Physical activity good against stress-related psychological morbidity].
  [Fysisk aktivitet bra mot stress-relaterad psykisk sjuklighet.]
  Glise K, Anderson AL, Jonsdottir IH.
  Lakartidningen 2011:108(36):1692-4.

Article - Peer reviewed scientific (7)

 1. Jonsdottir IH, Nordlund A, Ellbin S, Ljung T, Glise K, Währborg P, Sjörs A, Wallin A.
  Scand J Psychol 2017:58(6):504-509.
  Web of Science® citations 1
 2. Jonsdottir IH, Nordlund A, Ellbin S, Ljung T, Glise K, Währborg P, Wallin A.
  Stress 2013:16(2):181-90.
  Web of Science® citations 42
 3. [The burnout syndrome--clinical picture and therapy].
  [Utmattningssyndromet--klinisk bild och terapi.]
  Glise K, Björkman A.
  Lakartidningen 2004:101(13):1202-6.

Book Chapter (1)

 1. Glise K, Ahlborg G.
  In: Arnetz B, Ekman R. (eds.) Stress: Gen, individ, samhälle. Stockholm: Liber AB; 2013, pp 164-174. ISBN ISBN 978-91-47-10541.

Conference Paper - Peer reviewed (8)

 1. Glise KG, Hadzibajramovic EH, Ahlborg Jr GA.
  Minneapolis, USA: . 12th International Conference of Occupational Stress and Health, Work, stress and health, 7-10 June, 2017; 2017.
 2. Göteborg: 18th EPA Section Meeting in Epidemiology&Social Psychiatry 30th Nov-3rd Dec 2016.; 2016.
 3. Glise KG, Wiegner LW, Ellbin SE, Lindegård Andersson ALA, Norberg MLN, Jonsdottir IJ, Hadzibajramovic EH, Ahlborg Jr GA.
  Stockholm: Riksstämman; 2007.
 4. Glise GK, Wiegner LW, Ellbin SE, Lindegård Andersson ALA, Norberg MLN, Ljung TJ, Jonsdottir IJ, Hadzibajramovic EH, Ahlborg Jr GA.
  Göteborg: Riksstämman; 2006.
 5. Ahlborg Jr GA, Hadzibajramovic EH, Ljung TJ, Glise KG, Jonsdottir IJ.
  Bangkok, Thailand: 9th International congress of Behavioural Medicine; 2006.
 6. Glise KG, Hadzibajramovic EH, Ljung TJ, Ahlborg Jr GA, Jonsdottir IJ.
  Bangkok, Thailand: 9th International congress of Behavioral Medicine; 2006.

Conference Poster (1)

 1. Glise kg, Ahlborg Jr GA, Jonsdottir IHR.
  Göteborg: Stressforskarnätverkets konferens 2013; 2013.

Report (1)

Article - Other scientific (3)

 1. Abrahamsson HA, Glise HG, Glise KG.
  Scand J Gastroenterol 1979:14:101-106.

Scientific publications

Svenska
Åsberg M. Glise K. Herlofson J. Jacobsson L. Krakau I. Nygren Å. Perski A. Svensson A.
Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa. Underlag från experter.
Socialstyrelsen 2003.

Glise K. Stressrelaterad psykisk ohälsa - hur ser problemet ut? Socialmedicinsk tidskrift
årgång 84, häfte 2, 2007.

Ahlborg G. Glise K. Jonsdottir I.Wiegner L. Dålig grund för påståenden om
Utmattningssyndrom, debattartikel, Läkartidningen nr 15, 2008.

Other publications

Abstract
Arbrahamsson H, Glise H, Glise K. Adrenerg inhibition av magsäcksmotorik utlöst från
jejunum och colon. Abstract till Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 1979.

Glise K, Hadzibajramovic E, Ljung T, Ahlborg G, Jonsdottir I. Intensive Multimodal
Treatment of Patients with Severe Stressrelated Exhaustion Syndrome can Result in
Considerable Positive effects within Three Months. Ninth International Congress of
Behavioral Medicine November 29 -December 2, 2006 Bangkok, Thailand.

Glise K, Wiegner L, Ellbin S, Lindegård A, Norberg M-L, Nygren, K Ljung T, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Ahlborg G. Behandling av Utmattningssyndrom kräver omfattande omhändertagande. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2006.

Glise K, Wiegner L, Ellbin S, Lindegård-Andersson A, Norberg M-L, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Ahlborg G. Resultat av individuellt anpassad behandling av patienter med utmattningssyndrom, 2 års uppföljning. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2007.

Glise K, Wiegner L, Ellbin S, Lindegård-Andersson A, Norberg M-L, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Ahlborg G. Resultat av individuellt anpassad behandling av patienter med utmattningssyndrom, 2 års uppföljning. Stressforskarnätverkets konferens, 2008.

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir I, Ahlborg G jr. Självskattat utmattningssyndrom, en möjlig indikator på reducerad arbetsförmåga och ökad risk för sjukskrivning bland anställda i offentlig sektor. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2008.

Undervisning
Läkarprogrammet Sahlgrenska Akademin, GU
2004 - undervisning termin 3: Electives (tillval om stress) och termin 10: ”Psykisk ohälsa
och psykosocial stress”.
Företagsläkarutbildningen vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, GU
2004 – undervisning ”Stressrelaterad ohälsa, särskilt utmattningssyndrom”.
IPULS – av Svenska Läkaresällskapet certifierad utbildning
2005 -08 ”Stress och stressrelaterad ohälsa, särskilt utmattningssyndrom” (för läkare)
tillsammans med doc Ingibjörg Jonsdottir vid ISM. Föreläsningar i Stockholm, Västerås,
Malmö, Lund, Uppsala, Örebro.
2009 Kurs Hälsopsykologi i Primärvården, Psykologiska institutionen,Göteborgs
Universitet (15hp).

Ett urval föreläsningar:
1999 MWIA:s Northern Eurpoean region kongress Helsingfors ”Quality of Life.”
Föreläsning: “Quality of life among health care personel in county of Alvsborg”.
2001 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, seminarieserie ”Stress ur ett
folkhälsoperspektiv”. Föreläsning:”Livskvalitetundersökningar i Västra Götaland”.
2001 Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, Sektionen för Arbetsmedicin:
Föreläsning: ”Livskvalitet bland läkare”.
2001 Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, Workshop om Utbrändhet.
2004 Örebrodagarna. Föreläsning: ”Stressrelaterad utmattning”.
2005 Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Symposium: ”Arbete och psykisk ohälsa”, Föreläsning: ”Sammanställning av data från patienter med utmattningssyndrom (UMS)”.
2006 Medicinsk kurs i livsstilssjukdomar, ”Livet och hälsan”. Ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin och Kunskapskanalen. Föreläsning, del av: ”Stress och sömn”.
2007 Stressforskningskonferens, Lund, Föreläsning: ”Sjukdomsutveckling vid utmattningssyndrom.
2007 Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen. Hearing: Fyra forskare om rehabilitering. Föreläsning och svar på auditoriets frågor. Direktsändning i TV 24.
2005 Domstolsverkets utbildningsdag. Föreläsning: ”Utmattningssyndrom”.
2008 AT- läkarstämman, Stockholm. Föreläsning:”Utmattningssyndrom”.
2009 Svensk Fösäkringsförenings årsmöte i Stockholm. Föreläsning ”Stressrelaterad
psykisk ohälsa.”
2014 Kongress "Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa- helhetssyn för god och jämlik vård." Ett samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi, Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Allmänmedicin och med stöd från socialdepartementet.
Föredrag: ”Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp.
Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom.”
2015 Medicinska Riktlinjer för Utmattningssyndrom, 3:e versionen. Utbildningar för personal inom allmänmedicin och psykiatri i VGR.
2015 Svenska Psykiatrikongressen. Föredrag: ”Stressrelaterad psykisk ohälsa. Förekomst symptom och förlopp.” Tillsammans med Ingibjörg Jonsdottir professor och Susanne Ellbin psykolog.
2015 Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm. Symposium ”Utmattningssyndrom - En behandlingsbar möjlighet.” Föredrag: ”Behandling av utmattningssyndrom vid en specialistmottagning för stress”. Tillsammans med Ingibjörg Jonsdottir professor.
2016 Rhesamkonferens, Stockholm. Seminarium: ”Träning av funktioner med betydelse för tidig och hållbar arbetsåtergång för patienter med utmattningssyndrom”. Tillsammans med Ingibjörg Jonsdottir professor och Susanne Ellbin psykolog.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Överläkare, enhetschef behandling

100% 2003
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
2000 -02 Vik specialistläkare, 50% Yrkes- och miljömedicinska kliniken, GU (2 år, 2 mån).

50% 2000 2002
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
2000 -03 Privatläkare 50% Göteborg (från 2001 samverkansavtal med VGR).

50% 2000 2003
Statligt - Övrigt - Övrigt Show info
1999 -2000 Tillsynsöverläk, Socialstyrelsens lokala tillsynsenhet i Göteborg (1 år, 2 mån).

100% 1999 2000
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Hälsan och arbetslivet workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
1989 Vik företagsläkare, Älvsborgshälsan, Trollhättan (2 år).
1992 Företagsöverläkare tillsvidare anställning, Älvsborgshälsan, Trollhättan (4 år).
1996 -98 Företagsöverläkare tillsvidare anställning, Älvsborgshälsan, Alingsås (2 år).

100% 1989 1998
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården lokala sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
1985 Vik underläkare, Långvårdskliniken Trollhättan (2 mån).
1985 Vik biträdande överläkare, Långvårdskliniken,Trollhättan (2 mån).
1986 - 89 Biträdande överläkare, Långvårdskliniken Trollhättan (3 år,10 mån

100% 1985 1989
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
1984 -85 Underläkare FV, allmänmedicin (10 mån). Dåvarande Landstinget i Älvsborg.

100% 1984 1985
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
1980 -84 Underläkare FV, internmedicin (4 år,10 mån). Dåvarande Landstinget i Älvsborg, lasarettet i Vänersborg

100% 1980 1984

Pedagogik för doktorander (3hp. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet 2008.

1986 01 01-1989 10 31 biträdande överläkare Långvårdskliniken lasarettet Trollhättan.
1989 vikariat och 1992 09 01 tillsvidaretjänst företagsöverläkare Älvsborgshälsan, med
placering NÄL Trollhättan,1996 ht - 1998 12 31 placering Alingsås.

Göteborg:
1999 01 01-2000 03 20 tillsynsöverläkare på Socialstyrelsens lokala tillsynsenhet i
Göteborg.

2000 02 28- 2002 04 30 vikarierande specialistläkare, 50% Yrkes- och miljömedicinska kliniken Göteborg.

2000 02 01- privatläkare inriktning stress-utbrändhet, 50% Göteborg, sedan 2001 06 01 samverkansavtal med VGR genom HSN Göteborg.

2003 anställd som enhetschef behandling, tillika överläkare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Additional information

Svenska
Åsberg M. Glise K. Herlofson J. Jacobsson L. Krakau I. Nygren Å. Perski A. Svensson A.
Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa. Underlag från experter.
Socialstyrelsen 2003.

Glise K, Björkman Å. Utmattningssyndrom, klinik och terapi. Läkartidningen nr 13, 2004.

Glise K. Stressrelaterad psykisk ohälsa - hur ser problemet ut? Socialmedicinsk tidskrift
årgång 84, häfte 2, 2007.

Ahlborg G. Glise K. Jonsdottir I.Wiegner L. Dålig grund för påståenden om
Utmattningssyndrom, debattartikel, Läkartidningen nr 15, 2008.

Ahlborg G. Glise K. Ellbin S. Nordin-Johansson A. Slunga Birgander L. Stenlund T. Nya
regler i sjukförsäkringen inget hinder för god prognos vid utmattningssyndrom,
debattartikel, Läkartidningen nr 29, 2010.

Glise K. Lindegård Andersson A. Jonsdottir I.H. Fysisk aktivitet bra mot stress- relaterad psykisk sjuklighet. Läkartidningen nr 36, 2011.

Glise K. Utmattningssyndrom. Dagens Medicin, webbbibliotek. 2013.

Glise K. Ahlborg G, jr. Klinisk stressdiagnostik och behandling. I Stress, gen, individ, samhälle. Red. Arnetz B. Ekman R. 3:e upplagan, 2013. ISBN 978-91-47-10541-0

Theorell, T. Aronsson, G. Bergman, B. m.fl.. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturoversikt Februari 2014. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU. Externa granskare Jens Peter Bonde, Kristina Glise, Per-Olof Östergren

Glise K, Hadzibajramovic E, Ljung T, Ahlborg G, Jonsdottir I. Intensive Multimodal
Treatment of Patients with Severe Stressrelated Exhaustion Syndrome can Result in
Considerable Positive effects within Three Months. Ninth International Congress of
Behavioral Medicine November 29 -December 2, 2006 Bangkok, Thailand.

Glise K, Wiegner L, Ellbin S, Lindegård A, Norberg M-L, Nygren, K Ljung T, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Ahlborg G. Behandling av Utmattningssyndrom kräver omfattande omhändertagande. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2006.

Glise K, Wiegner L, Ellbin S, Lindegård-Andersson A, Norberg M-L, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Ahlborg G. Resultat av individuellt anpassad behandling av patienter med utmattningssyndrom, 2 års uppföljning. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2007.

Glise K, Wiegner L, Ellbin S, Lindegård-Andersson A, Norberg M-L, Jonsdottir I, Hadzibajramovic E, Ahlborg G. Resultat av individuellt anpassad behandling av patienter med utmattningssyndrom, 2 års uppföljning. Stressforskarnätverkets konferens, 2008.

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir I, Ahlborg G jr. Självskattat utmattningssyndrom, en möjlig indikator på reducerad arbetsförmåga och ökad risk för sjukskrivning bland anställda i offentlig sektor. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2008.

Jonsdottir I H, Glise K, Ahlborg Jr G. Cortisol awakening response (CAR) in patients diagnosed with stress-related exhaustion. The impact of antidepressant medication. 39th Annual ISPNE Conference. International Society of Psychoneuroendocrinology. 17-20 July, Dresden, Germany 2008.

Jonsdottir I H, Glise K, Ahlborg Jr G. Metabolic syndrome parameters in patients diagnosed with stress-related exhaustion. 39th Annual ISPNE Conference. International Society of Psychoneuroendocrinology. 17-20 July, Dresden, Germany 2008.

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir I, Ahlborg G jr. Självskattat utmattningssyndrom, en möjlig indikator på reducerad arbetsförmåga och ökad risk för sjukskrivning bland anställda i offentlig sektor. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2008.

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir I, Ahlborg G jr. Självskattat utmattningssyndrom, en möjlig indikator på reducerad arbetsförmåga och ökad risk för sjukskrivning bland anställda i offentlig sektor. Stressforskarnätverkets konferens, Umeå 2009.

Kristina Glise,2, Gunnar Ahlborg1, 2, Ingibjörg H. Jonsdottir1. Påverkar kön och ålder sjukdomsförloppet hos patienter med utmattningssyndrom? Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2010.

Kristina Glise,2, Gunnar Ahlborg1, 2, Ingibjörg H. Jonsdottir1. Påverkar kön och ålder sjukdomsförloppet hos patienter med utmattningssyndrom? Stressforskarnätverkets konferens i Örebro 2011.

Kristina Glise, Gunnar Ahlborg Jr, Ingibjörg Jonsdottir. Course of Somatic Symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age make a difference? Nordisk conference I arbejdsretted rehabilitering, 12-14 september, Grenå Danmark 2012.

Kristina Glise, Gunnar Ahlborg Jr, Ingibjörg Jonsdottir. Course of Somatic Symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age make a difference? Stressforskarnätverkets konferens, Göteborg 2013.

Kristina Glise, Ingibjörg Jonsdottir. Behandling av utmattningssyndrom vid en specialistklinik för stress. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2015.

Information is reliable | updated 2017-10-12 by Kristina Glise |

User account for Kristina Glise, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/9719?backref=project/231551/coworker_9719