Maria Larsson, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
Maria Larsson
profession:
Leg. sjukgymnast
email:

Work

department:
FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
workplace:
Kungsgatan 12
phone number:
0767905400
city:
411 18 Göteborg
country:

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Anställda inom Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän
orientation/description:
Inriktning mot primärvård ffa rörelseorganens sjukdomar
Handledning inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod

Tutor

target group and cost:
Anställda inom Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän
orientation/description:
Inriktning mot primärvård; framförallt rörelseorganens sjukdomar
Handleder inom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder

Doctoral Thesis (1)

 1. 2009. ISBN 978-91-628-7763-7.

Article - Peer reviewed scientific (30)

 1. Bejerholm U, Larsson M, Johanson S.
  Journal of Affective Disorders 2017:207:212-220.
  Web of Science® citations 9
 2. Wikberg C, Nejati S, Larsson M, Petersson E, Westman J, Ariai N, Kivi M, Eriksson M, Eggertsen R, Hange D, Baigi A, Björkelund C.
  The Primary Care Companion for CNS Disorders 2015:17(3)
 3. Dahlöf L, Simonsson A, Thorn J, Larsson ME.
  Prim Health Care Res Dev 2013:1-11.
  Web of Science® citations 2
 4. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2013:8:Article Number: 2019.
  Web of Science® citations 13
 5. Larsson ME, Käll I, Nilsson-Helander K.
  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012:20(8):1632-46.
  Web of Science® citations 53
 6. Larsson ME, Nordholm LA, Ohrn I.
  BMC Musculoskelet Disord 2009:10:103.
  Web of Science® citations 7
 7. Larsson ME, Nordholm LA.
  BMC Musculoskelet Disord 2008:9:110.
  Web of Science® citations 7
 8. Lundberg M, Larsson M, Ostlund H, Styf J.
  J Rehabil Med 2006:38(1):37-43.
  Web of Science® citations 30
 9. Larsson M, Nordholm L.
  Physiotherapy Theory and Practice 2004:20(3):187-199.

Conference Paper - Peer reviewed (2)

 1. Holmgren K, Sandheimer C, Mårdby A, Larsson M, Hange D, Hensing G, Bültmann U.
  European Journal of Public Health; 2016.
 2. Larsson M, Severinsson Y, Holmgren K, Dottori M, Nordeman L.
  Dublin, Ireland: Dublin Ireland: Society for Academic Primary Care, SAPC, 45th annual scientific meeting, 6th–8th July 2016 at Dublin Castle, Ireland; 2016.; 2016.

Conference Poster (1)

 1. Philadelphia: Guidelines International Network; 2016.

Conference Paper - Other (1)

 1. Göteborg: På väg mot världsklass - Vi är på spåret; 2015.

Report (1)

Examina: 1992 Sjukgymnastexamen, Vårdhögskolan i Göteborg 1997 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Vårdhögskolan i Göteborg 2000 Magisterexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Stockholm 2009 Filosofie Doktorsexamen i Fysioterapi, Göteborgs universitet Enstaka kurser: 1999 Medicinsk informatik, Göteborgs Universitet. 3,75 hp 2001 Hälsoekonomisk utvärdering, Göteborgs Universitet. 30 hp 2000 Psykologi: Grundkurs, Göteborgs Universitet. 30 hp 2008 Psykologi: Personlighet och hälsa, Göteborgs Universitet. 15 hp. Forskarutbildningskurser: Kvantitativ metod 2000 Kvantitativ metod och statistik, Göteborgs Universitet. 7,5 hp 2003 Forskningsstrategier och designproblem i vård och omsorgsforskning, Lunds universitet. 10,5 hp 2004 Mätlära, Göteborgs universitet. 4,5 hp 2004 Sannolikhetsteori och icke parametrisk statistik, Göteborgs universitet. 4,5 hp 2004 Variansanalys, Göteborgs universitet. 3 hp 2004 Multipel och logistisk regression, Göteborgs universitet. 4,5 hp 2004 Faktoranalys och introduktion till strukturell ekvationsmodulering. Göteborgs universitet. 4,5 hp 2004 Medicinsk statistik, Göteborgs universitet. 4,5 hp 2005 Utvärderingsmetodik i kvantitativ och kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården, Göteborgs universitet. 7,5 hp 2006 Mät och testteori, Göteborg universitet. 7,5 hp Kvalitativ metod 2000 Kvalitativ forskningsmetodik, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg. 3,8 hp 2005 Kvalitativ metodik II, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg. 11,3 hp 2007 Kvalitativ Innehållsanalys, Göteborgs universitet 3,8 hp 2007 Kvalitativa metoder inom vård- och omsorgsforskning med fokus på forskningsintervjun, Lunds universitet 7,5 hp Övrigt 2004 Utbildning i muntlig och skriftlig presentation på engelska, Göteborgs universitet. 4,5 hp 2004 Informationssökning, Göteborgs universitet. 0,8 hp 2004 Hälsoekonomi med inriktning mot hälsa, vård och omsorg, Lunds universitet. 7,5 hp 2005 Introduktion till forskarutbildning, Göteborgs universitet. 7,5 hp 2007 Academic Writing, Göteborgs universitet 3 hp

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
20% 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2009
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för klinisk neurovetenskap workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
80% 2003 2009
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt
20% 2003 2009
  100% 1997 2003
Företag - Övrigt
100% 1995 1996
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt
100% 1993 1995
  100% 1992 1993

Formell pedagogisk utbildning  

HPE102, Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik

pedagogik, Göteborgs universitet, 5 hp
2012
HPE103, Behörighetsgivande högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, Göteborgs universitet, 5 hp2011
HPE201 Handledning i forskarutbildning, Göteborgs universitet, 5hp2010
HPE101 Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs, Göteborgs Universitet, 5hp2010
Handledning doktorandnivå 
Karin Samsson; Physiotherapy assessment of patients referred for orthopaedic consultation. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi. Halvtidsseminarium 14-03-06. Huvudhandledare

Inskriven ht-12

Disp 161215
Carl Wikberg; Aspects of patient centred treatment of depression in primary care. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicin/ Allmänmedicin. Bitr handledare

Inskriven vt-12

Disp 170324
Susanne Bernhardsson; Towards Evidence-Based Practice in Primary Care Physiotherapy. Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa. Halvtidsseminarium 13-10-16 Bitr handledare

inskriven vt-12

Disp 151209
Lena Bornhöft; Physiotherapy in Primary Care Triage. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi.Bitr handledarePågående – inskriven ht-13
Suzanne Johansson; An Individual Enabling and Support model for a working life among persons with depression and bipolar disorder. Lunds universitet Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Sektionen för Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Bitr handledarePågående – inskriven ht-13

Stefan Lundqvist Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi.Bitr handledare

Halvtidsseminarium 2017-11-28
Pågående inskriven ht-14

Handledning kandidatuppsatser 10p/15hp

16 st
2004-2017

TROW 

Betygsnämnd 
Halvtidsseminarium doktorand Max Jacobsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi 2018-02-262018
Halvtidsseminarium doktorand Olof Westin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi 2017-03-272017
Halvtidsseminarium doktorand Eric Hamrin Senorski. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2017-03-092017
Halvtidskontroll doktorand Michael Carmont Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi 2015-11-232015
Halvtidskontroll doktorand Karin Starzmann, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för medicin/Allmänmedicin 2012-03-222012
Halvtidskontroll doktorand Malin Wiklund Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2011-10-062011
Granskare 
Slutseminarium doktorand Annie Palstam, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, inst. för medicin, avd för reumatologi och inflammationsforskning 2014-12-052014
Slutseminarium doktorand Gunilla Limbäck Svensson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi2013
Slutseminarium doktorand Malin Wiklund, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2013-03-182013
Slutseminarium doktorand Maria Magnil Molander Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för medicin/Allmänmedicin 2012-06-182012
Slutseminarium doktorand Susanne Gustafsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Arbetsterapi. 2011-12-022011
Slutseminarium doktorand Emma Varkey, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2011-11-182011
Erfarenhet av undervisning 
FYS304 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2017
FYS304 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 1 st x 3 hHt-2016
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2014
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2013
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2012
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 3 h.Ht-2011
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 3 h.Vt-2011
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 min (131105)Vt-2016
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 min (131105)Vt-2015
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 min (131105)Ht-2013
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minVt-2013
AUD210 Vetenskaplig metod I, T2, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, SPSS dataövningar 6 hVt-2012
VVM041EM Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder II T5, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, SPSS dataövningar, 9 hHt-2008
VVM041 Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder II T5, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 9 hVt-2008
VVM061 Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder T4, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 6,5 hVt-2008
VAT461/VSG 361 Vetenskaplig metodik inom arbetsterapi/sjukgymnastik T5, Sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 21 hVt-2008
VSG 361 Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik T5, Sjukgymnastprogrammet. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minVt-2008
VAT461/VSG 361 Vetenskaplig metodik inom arbetsterapi/sjukgymnastik T5, Sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 21 hHt-2007
VSG 361 Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik T5, Sjukgymnastprogrammet. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minHt-2007
VAT460/VSG 360 Vetenskaplig metodik inom arbetsterapi/sjukgymnastik T5, Sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 21 hVt-2007
VSG 360 Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik T5, Sjukgymnastprogrammet. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minVt-2007
Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik, Tillämpad statistik, dataövningarHt-2001
Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik, Tillämpad statistik, dataövningarHt-2000

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-09-23 by Maria Larsson |

User account for Maria Larsson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/249