Lars Barregård, Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
Lars Barregård
profession:
seniorprofessor/öl
email:

Work

department:
VMC, Arbets- och miljömedicin
workplace:
Box 414
phone number:
031-786 28 96
city:
405 30 Göteborg
country:
Information is reliable | confirmed 2017-09-29 by Lars Barregård |

User account for Lars Barregård, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/2612