Anette Larsson, Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Anette Larsson
profession:
Fysioterapeut
email:

Work

department:
Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
workplace:
Horsbyvägen 16
phone number:
0513-17753
city:
52432 Herrljunga
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (13)

  1. Ernberg M, Christidis N, Ghafouri B, Bileviciute-Ljungar I, Löfgren M, Bjersing J, Palstam A, Larsson A, Mannerkorpi K, Gerdle B, Kosek E.
    Mediators of Inflammation 2018:2018:3985154.
    Web of Science® citations 0
  2. Ernberg M, Christidis N, Ghafouri B, Bileviciute-Ljungar I, Löfgren M, Larsson A, Palstam A, Bjersing J, Mannerkorpi K, Kosek E, Gerdle B.
    Arthritis Research & Therapy 2016:18:137.

Conference Paper - Peer reviewed (1)

Article - Other (1)

Education (free text)

Sjukgymnastexamen 120 p 1999
Handledarutb 7,5 p 2009
Examen i OMI basic och advanced
Akupunktur
Mc Kenzie A och B
Magisterexamen i sjukgymnastik dec 2012
Antagen som doktorand maj 2013
Genomfört halvtidsseminarium mars 2016

Medicine doktorsexamen juni 2018

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ] Show info
supervisor/post doc 20%

2019
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
researcher 40%

2018
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Herrljunga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
NärRehab Mittenälvsborg

100% 2002
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R9 - Närhälsan Falköping rehabmottagning - Sjukgymnastik Falköping workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Primärvårdsrehab Falköping

100% 1999 2001

Studenthandledare sedan 2003
Undervisning av AT läkare i bedömning av axelproblem 2009-2013
Föreläsning om fysisk träning för deltagare i SISU-fas 3 projekt 2014
2013 Presenterat poster på sjukgymnastdagarna
140611 Presenterat poster på postervisning samt presenterat vid guidad poster tur EULAR
141126 Presenterat studie om styrketräning på Höstmingel för Närhälsan Rehab område 6
150422 Presenterat poster på Rehabdagen för Närhälsan Rehabilitering
150512 Presenterat min forskning på FoU-enheten i Borås
151022 Presenterat poster på Fysioterapi 2015
151117 Presenterat min forskning på FoU-enheten i Borås
160129 Presenterat min forskning på fredagsseminarie på Institutionen för Reumatologi och inflammationsforskning
160309 medverkar i paneldebatt: GPCC heldagsworkshop kring personcentrerad vård
160225 Är styrketräning farligt när man har fibromyalgi? Forskningsdagen 2016 – gemensam fo.dag mellan SU och SA, Göteborg. Oral presentation.
160704 medverkat på Almedalen ”Personcentrerad vård kan spara miljarder-men hur gör man?” Oral presentation

Posterpresentation: Anette Larsson, Annie Palstam, Monika Löfgren, Malin Ernberg, Jan Bjersing, Indre Bileviciute-Ljungar, Björn Gerdle, Eva Kosek, Kaisa Mannerkorpi. Explanatory factors for improved physical capacity in women with fibromyalgia engaging in person-centered progressive resistance exercise. The International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2016, Gothenburg. 160413-160415.

161015 medverkat på FoU dag för Fysioterapi och Arbetsterapi Sahlgrenska ”Filosofiska grunder till personcentrerad vård”. Oral presentation

161110 medverkat vid Smärtkonferens anordnad av Reumatikerförbundet. Oral presentation.

Deltar som föreläsare i Närhälsans utbildning om triagering  modul smärta 2-4 heldagar/år 2016-

171027 föreläsning på Reumasektionens/Smärtsektionens utbildningsdag på Fysioterapi 2017 ”Personcentrerat förhållningssätt för fysioterapeuter.

Våren 2017, hösten 2017 samt våren 2018 deltar som mentor/lärare i kurs vid Göteborgs Universitet "Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg" PCV 020 7,5 poäng

Okt 2017 skrivit artikel i SENS, medlemstidning för Smärtsektionen inom Fysioterapi ”Personcentrering inom Fysioterapi”.

september 2018 Föreläsning om personcentrerad vård 4 h i uppdragsutbildningen ”Parkinson och sjukdomar med atypisk parkinsonism” 7,5 hp, MNV213

181009 Föreläsning om min forskning på Reumatikerförbundets forskningsdag, Dalheimers hus, Göteborg.

210119 presenterat min forskning på FoU för Jan Kilhamn, FoU-chef hälso-och sjukvård Västra Götaland.

Inspirationskurs för vattenträning 2 dagar 1999

Friskis&Svettis ledarutbildning steg 1 och 2 10 dagar 1999 och 2000

Medicinsk träningsterapi 2 + 2 dagar 2000 och 2002

Grundkurs i tillämpad beteendemedicin Malmö 2 dagar 2001

Påbyggnadskurs i tillämpad beteendemedicin Malmö 2 dagar 2001

R1-R2 Diagnostik och behandling av övre delen av columna 5 dagar 2001

E2 Diagnostik och behandling avseende extremitetsledernas funktionsproblem 5 dagar 2001

TENS 2 dagar 2001

Akupunktur grundutbildning SALS/AKAB 2001

Mc Kenzie A och B  3 + 3 dagar 2002

Motiverande samtal 3 dagar 2004

Basic examen i Ortopedisk Medicin (OMI) 2005

Advanced examen i Ortopedisk Medicin (OMI) 2008

Axelina 2009

Artrosskola (BOA) 2 dagar 2013

Kinesiotape 1 dag 2015

Axelina fördjupning 1 dag 2015

Implementering av personcentrerad vård i Närhälsan 3 heldagar 2016

OMI kongress 2 dagar okt 2016

Fortsättningsutbildningar Friskis&Svettis:

Ryggledarutbildning 2 dagar 2000

Stationsjympa  2001

Steg 3 1 dag 2002

Ledaruppföljning 2 dagar 2004

Skivstångskurs 2 dagar 2005

Core 1 dag 2013

Inspirationsdagar/Svettisdagar 2 dagar 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018

Information is reliable | updated 2018-08-09 by Anette Larsson |

User account for Anette Larsson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/53651