Sven Kylén, Göteborgs universitet, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Sven Kylén
profession:
FoU-chef
email:

Work

department:
FoU primärvård Fyrbodal
workplace:
Vänerparken 15A
phone number:
+46705-22 96 74
city:
462 35 Vänersborg
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs universitet; 1999. ISBN 9162835173.

Licentiate Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (8)

 1. Bäck-Pettersson S, Jensen KP, Kylén S, Sernert N, Hermansson E.
  J Clin Nurs 2013:22(7-8):1103-11.
  Web of Science® citations 4
 2. Kylén F, Shani A.B..
  Creativity and Innovation Management 2002:11(1):17-33.

Book Chapter (3)

 1. Wickenberg J, Kylén S.
  Organizational Politics - New Insights. 2007, pp 82-94. ISBN 81-314-0675-X.
 2. Kylén S, Mulec K, Wickenberg J, Roth J, Sundgren M.
  Collaborative Research in Organizations - Foundations for Learning, Change, and Theoretical Development. 2004, pp 285-299. ISBN 978-0761928638.
 3. Hart H, Kylén S, Norrgren F, Stymne B.
  In: Adler N, Shani R, Styhre A. (eds.) Collaborative research in organizations. Sage; 2004, 101.ISBN 0-7619-2863-4.

Conference Poster (1)

 1. Gothenburg, Sweden: The 19th Nordic Congress of General Practice on 16-18 June, 2015 at the Swedish Exhibition & Congress Centre; 2014.

Report (4)

 1. Bäck-Pettersson S, Hermansson E, Sernert N, Wikström A, Palm L, Falk K, Kylén S.
  2012.
 2. Mulec K, Wickenberg J, Kylén S.
  AstraZeneca; 2003.

Article - Other scientific (1)

 1. Wickenberg J, Kylén S.
  Fenix Working Paper Series 2004:WP 2004(27)

Accepted, not yet published publications

Rapporter, artiklar, uppsatser:
Mål i mun, frisk vikt och friska tänder,2008
Slutvärderingsrapport 22/10 2008
Småbarnsfamiljers aktivitetssystem, 2008
Delrapport inom ramen för utvärdering av projektet ”Mål i mun”
Mål i mun, piloternas nuläge januari 2007

Delutvärderingsrapport
How Frequent is Organizational Political Behavior, Wickenberg J. & Kylén S.2007
In Organizational Politics: New Insights, Sumati Reddy, ICFAI University Press
Lärsystem och kompetensförsörjningsstrategier på Volvo Aero Corporation2006 Avrapportering av forskningsprojekt, underlag till artikel.
”Att Möta Framtiden”, utvärderingsrapport av det regionala projektet 2005
Attraktiv Arbetsplats. Tryckeriet, Regionens Hus Vänersborg I A 20051113
Förstudien ”Verksamheters ökade behov av kompetensförsörjning och2004 organisatoriskt lärande”. Rapport till KK-stiftelsen från Högskolan Väst
Sammanfattning av 9 delrapporter vid avslutning av Leader @ site2003
Kylén, S.F., & Mulec, K., Intern rapport, Astra Zeneca R&D Mölndal.
Collaborative Research Through an Executive Ph.D. Program,2003
Kylén, S.F., Hart, H., Norrgren, F., & Stymne, B., kapitel i boken
Collaborative Research in Organizations, SAGE, LA, Californa.
The Collaborative Development of Leader @ Site, Kylén, S.F., 2003
Mulec, K., Roth, J., Sundgren, M., & Wickenberg, J., kapitel i boken
Collaborative Research in Organizations, SAGE, LA, Californa.
Kartläggning av utredningsenheten Lidabeck på Margrethelund2002
Rapport om förbättringsområden, utvecklingsmöjligheter
och åtgärdsförslag till Margrethelunds ledning.
Arbetslivsinstitutet väst i Fyrbodal, beskrivning av verksamhet med ”
FoU-inriktning på Innovatum i Trollhättan. Rapport till intressenterna.
Triggering Creativity in Teams, -an exploratory investigation,“ Kylén, S.F., & Shani, A.B.,artikel i Creativity and Innovation Management, Vol. II, No. 1, Blackwell Publ.
Fyrbodalinstitutet, “Remiss”, förslag om FoU-institut i välfärdsorganisationerna. Rapport till kommunförbund, region och högskolan (HTU)
Leader @ site, ledarutveckling på AstraZeneca, Kylén, S.F.,& Mulec, K.,2001
Intern rapportserie (R&D Mölndal, dep. Learning & Development).
Establishing Creative interaction in Executive Management Teams“
Egen artikel presenterad på European Association for Creativity and Innovation Conference, Enschede, Holland.
FOUL-projektet, Forskning Om Utveckling av Ledare, Kylén, S.2000
Projektbeskrivning. FoU-projekt på AZ, Ericsson, Volvo CC och Telia.
En utvärdering av HHS satsning i Baltikum, Kylén, S.F, & Norrgren, F.,”
Konfidentiell rapport avseende effekter av utbildningsinsatser
FENIX Executive Doctoral Program 1998
Gemensam studiehandbok för FENIX-doktorander från AstraZeneca, Ericsson,
Telia och Volvo som är inskrivna på Handelshögskolan i Sthlm eller Chalmers i Gbg.
Panorama, CHAMPS-utbildning för seniora projektledare på Volvo1996
Programbeskrivning av utvecklingsprogram, (4 dgr genomfört 8 ggr)
Offensiva och Defensiva rutiner i Göta Älvdalens hälso- och sjukvård,”
Rapport om förbättringsområden i HoS-vården i Göta Älvdalen.
Kriminalvård i teori och praktik, Utvärdering av projekt Trestad, 1995
Utvärdering av utvecklings- och utvärderingsprojekt. Kylén, S. & Wass, J.
Kartläggning av defensiva/offensiva rutiner, IMIT working paper, 95:75”
Arbete och Miljö –ett förslag till forskningsprogram med arbetslivsfokus,1994
Internt dokument om framtiden för Arbetsvetenskapliga kollegiet.
Grupputveckling och kompetens 1992
Working paper CORE, Kylén, S., Berger, A., Håkansson, K.,
Potentiella ledare på Volvo Aero. Intern rapport.”
Förändringsbenägenhet och omlärning, Persson, O., Kylén, S., 1991
& Norrgren, F., Rapport till Nutek och Arbetsmiljöfonden
Mental Models and Defensive Routines in Product Development1990
EIASM-konferens om produktutveckling I Bryssel.
Utvärdering av psykiatrin i Skaraborg, Intern rapport, Thylefors, I., & Kylén, S.,
Behovsanpassad behandling av jagsvaga, Kylén, S. & Thylefors, I.,1989
Artikel, psykisk hälsa nr. 3
Strukturmedveten behandling, behovsanpassad vård av jagsvaga 1988 Psykologexamensuppsats 20p.
Utvärdering av chefsutbildning och utveckling på TELI axept, rapport 1987
Eleverna och vården på Brättegården 1986 c-uppsats (10 p.) inom ramen för psykologutbildningen.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGöteborgs universitetInteraktionsmönster i arbetsgrupper - offensiva och defensiva handlingsrutiner 1999

Education (free text)

Filosofie Doktor i psykologi
Psykologexamen, leg psykolog
Ledarutbildning på Center for Creative Leadership (CCL)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Övrigt Show info
Adjungering på avdelningen för Industriell kvalitetsutveckling vid Chalmers institution för Teknikens ekonomi och organisation för att ingå i ”Center for Health Care Improvement”.

Adjungeringen pågår inom ramen för SK:s heltidsanställning vid Närhälsan FoU primärvård, som forsknings- och utvecklingschef.

20% 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoUU-chef för primärvård i Fyrbodal 2004-
Ordförande FoU-rådet Fyrbodal 2007-
Ledamot i Regionala FoU-rådet i VGR
Verksamhetsledare Fyrbodals hälsoakademi 2016
Adjungerad Lektor Teknikens organisation och ekonomi, Chalmers
Forskningsplattformsledare Innovation och Organisation, 2018
Ledamot Advisory Board, Innovationsplattformen, 2018

100% 2004
Övrigt - Övrigt Show info
Programledare på KK-stiftelsen med ansvar för lärandefrågor. Deltog i Teknisk Framsyn, projekt om Framtidens lärande, lärfilm, m.m.

100% 2002 2004
Övrigt - Övrigt Show info
Temaledare (kompetens och lärande) på Arbetslivsinstitutet, väst

100% 2001 2002
Statligt - Övrigt - Övrigt Show info
Programdirektör på FENIX Företagsforskarskola (CTH/HHS)

100% 1997 2001
Övrigt - Övrigt Show info
Programdesigner och programledare på CHAMPS (utbildare 93-03)

100% 1996 1997
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Projektledare "Rätten till Hälsa", primärvården i Lerum

100% 1989 1989
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Projektledare "Rätten till Hälsa", Primärvården i Lerum

100% 1989 1989
Företag - Övrigt Show info
Konsult i förändring, utveckling och utbildning i egen firma

100% 1988 2003
Statligt - Övrigt - Övrigt Show info
Regionpsykolog inom kriminalvården, Västra Regionen

100% 1988 1988
Statligt - Övrigt - Övrigt Show info
Vårdare, lärare och psykolog på Brättegårdens ungdomshem 1983-1985

100% 1983 1985

Verksamhetsledare Fyrbodals Hälsoakademi (Högskolan Väst, NU-sjukvården, Närhälsan) 2016-

Adjungerad lektor Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola, 2016-

Adjungerad lektor Högskolan Väst

Högskolelärare på Högskolan Trollhättan-Uddevalla 1996

Högskolelärare Hälsohögskolan i Vänersborg 1992-1996

Vik. högskoleadjunkt på psykologiska institutionen, GU 1989-1990

Vårdare, lärare och psykolog på Brättegårdens ungdomshem 1983-1985

Medarbetarskap och projektledarskap i FoU-projekt

1990:
Doktorandprojekt Arbetsvetenskapliga Kollegiet, Förändringsbenägenhet och omlärning*

1991:
Doktorandprojekt: Arbetsgrupper med utvecklings- och förändringsuppdrag
Försäkringskassan, Borås, Vänersborg, Trollhättan

1992:
Arbetsgrupper med utvecklings- och förändringsuppdrag
Utvecklingsprogram för potentiella ledare, Volvo Flygmotor
EFA; Effektiv förnyelse av arbetsplatser

1993:
Arbetsgrupper med utvecklings- och förändringsuppdrag
Ledarutveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde
EFA; Effektiv Förnyelse av Arbetsplatser

1994:
Doktorandprojekt efter lic., Interaktionsmönster i arbetsgrupper
Ledarutveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde
EFA; Effektiv Förnyelse av Arbetsplatser
Förändringskompetens i Utbildningsförvaltningen, Thn

1995:
Interaktionsmönster i arbetsgrupper, offensiva och defensiva handlingsrutiner
EFA; Effektiv Förnyelse av Arbetsplatser
Utvärdering av uppföljningsmetodik,
Arbetsplatskartläggning och arbetsplatsutveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde
Förändringskompetens i Utbildningsförvaltningen, Thn

1996:
Interaktionsmönster i arbetsgrupper, offensiva och defensiva handlingsrutiner
Utvärdering av uppföljningsmetodik
Arbetsplatskartläggning och arbetsplatsutveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde

1997:
Spridning och fortlevnad av Best Practice
Utvärdering av Uppföljningsmetodik
Arbetsplatskartläggning och arbetsplats-utveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde
Design och genomförande av Panorama

1998:
Project FENIX Executive Doctoral Program, Alternativ forskarutbildning
Arbetsplatskartläggning och arbetsplats-utveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde
Panorama

1999:
Project FENIX Executive Doctoral Program, Alternativ forskarutbildning
Projektledare för konsortieprojektet FOUL (Forskning Om Utveckling av Ledare)
Arbetsplatskartläggning och arbetsplats-utveckling i Göta Älvdalens primärvårdsområde

2000:
Project FENIX Executive Doctoral Program, Alternativ forskarutbildning
Ledarutvecklingsprojektet ”Leader@site” på AstraZeneca, R&D Mölndal
Ledningsgruppsutveckling på AstraZeneca R&D Mölndal

2001:
Projekt Innovatum, Arbetslivsinstitutet
Ledarutvecklingsprojektet ”Leader@Site” på AstraZeneca, R&D Mölndal
Ledningssystem på Ericsson UtvecklingAB
Projekt ”Lärsystem för strategiskt kunskapsskapande

2002:
Projekt Innovatum, Arbetslivsinstitutet
Projektledare ledarutv.projektet ”Leader@Site” på AstraZeneca, R&D Mölndal
Forskningsledning i komplexa program KK/Vinnova/Nutek OSV…………

*Projektet skrivs i fetstil vid projektstart och därefter i normal stil.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-03-26 by Sven Kylén |

User account for Sven Kylén, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/html/5394