Publication: Förberedelse, tillvägagångssätt, effekter och påverkan

Förberedelse, tillvägagångssätt, effekter och påverkan.
Henricson M, Billhult A.
In: Henricson M, Billhult A. (eds.) Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur AB; 2010, pp 15. ISBN 978-91-44-05649-4.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/publication?ref=1278411