Publication: [Peripherally inserted central venous catheter still not evaluated for clinical use. More scientific support is needed according to a literature study]

[Peripherally inserted central venous catheter still not evaluated for clinical use. More scientific support is needed according to a literature study].
[Perifert inlagd central venkateter ännu inte utvärderad för kliniskt bruk. Mer vetenskapligt stöd krävs, visar litteraturstudie.]
Hammarskjöld F, Nielsen N, Rödjer S, Pärsson H, Falkmer U, Malmvall BE.
Lakartidningen 2008:105(21):1576-80.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/publication?ref=194601