Publication: Brister i den akademiska miljön hindrar ST-läkaren från att forska

Brister i den akademiska miljön hindrar ST-läkaren från att forska.
Holst A, Gonzalez H, Kindblom J, Bentely L, Jons D, Wallén S.
Läkartidningen 2010:38


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/user/publication?ref=2068661