Beviljade medel

Beviljade anslag TUA-medel
Västra Götalandsregionen:

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för området äldretandvård genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Äldretandvård”” i sökvillkoren nedan.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för beviljade anslag från och med starten av hösttermin 2010 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2010 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2010.

Knapplänk till att söka på MeSH-termer Knapplänk till att söka i fritext

PublishedDocument information: Beviljade medel | Last modified: 2011-05-23 by Eva K Almqvist

Beviljade medel, from TUA -medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/tuagbg/document/52121