FoU i Västra Götalandsregionen

 FoU i VGR logotyp

En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen (VGR)

Här samlas projektbeskrivningar från hela Västra Götalandsregionen. Just nu återfinns över 3000 beskrivningar här. Material som registreras här skapar en viktig informationsplattform till vår forskning. Projektbeskrivningar och CV (personkort) skapar också grunden till regionens årsredovisning. Läs mer i vår informationsbroschyr.

Nya projekt

För forskningsaktiva

Uppdragsbeskrivning för forskningsaktiva i VGR från Regiondirektören hittar du här.

Stöd och support

Personligt stöd/frågor vid registrering: FoU-guide/område.
Instruktioner för dig som projektledare, Läs manualen här. eller vänd dig till Researchweb Support på:

Hämta publikationer automatiskt

SwePub är en nationell databas som innehåller publikationer från alla svenska lärosäten. Klicka här för att se en videoguide hur du synkroniserar ditt konto mot SwePub för att automatiskt hämta publikationer till ditt CV.

Information om vår hantering av dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.
Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj:

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo


FoU i Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr