Urine culture is of no use when determining etiology to diffuse symptoms among elderly residents: a cross-sectional study in 32 nursing homes | Application
Urine culture is of no use when determining etiology to diffuse symptoms among elderly residents: a cross-sectional study in 32 nursing homes
Registration number: VGFOUSA-116651
Språkgranskning
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2010-04-20
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Annika Billhult Karlsson, 2010-12-22
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Information

Projektets titel på engelska

What is the relationship between findings of bacteria in the urine and new or increased anxiety, fatigue, confusion, agitation, change in personality, dysuria, urgency and fever in individuals at nursing homes for elderly when asymptomatic individuals are considered?

Avser

Vetenskaplig artikel

Tidigare medel för språkgranskning

Har tidigare inte fått medel för språkgranskning avseende detta projekt

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Other MeSH terms

information Added MeSH terms
Urine
Description missing
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Geriatric Nursing
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.

Innehåll

Kort beskrivning av manuskript

Detta manuskript är ämnat för en vetenskaplig tidskrift och är skrivet på engelska. Manuskriptet beskriver resultatet av den studie jag gjort angående diffusa symptom och dess eventuella relation till urinvägsinfektioner hos patienter på äldreboenden. Eftersom bakterier i urinen, utan att man har symptom av dessa, är mycket vanligt bland individer på äldreboenden är det svårt att veta om ett nytillkommet symptom är orsakat av en urinvägsinfektion eller ej. Detta är extra svårt när det gäller diffusa symptom som nytillkommen eller ökad trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska och personlighetsförändring eftersom det kan finnas många andra orsaker till dessa symptom. Slutsatserna i denna artikel är viktiga för att kunna undvika onödig antibiotikaanvändning på äldreboenden. Manuskriptet består av 2790 ord. Tabellerna och figurerna innehåller 1065 ord (5193 tecken).

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Beskrivning av KostnaderEnligt offert från språkgranskare är beräknad tidsåtgång 8 timmar med en timkostnad på 500 kronor per timma (exklusive moms).4 000
Sum 4 000

Decision

Decision date: 2010-04-22

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Beskrivning av Kostnader
Enligt offert från språkgranskare är beräknad tidsåtgång 8 timmar med en timkostnad på 500 kronor per timma (exklusive moms).4 0004 000 
sum4 0004 000 

Urine culture is of no use when determining etiology to diffuse symptoms among elderly residents: a cross-sectional study in 32 nursing homes | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/116651