Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion? | Application
Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Registration number: VGFOUSA-P-12741
Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2007-10-15
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Ronny Gunnarsson, 2008-05-12
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

 1. VGFOUSA-P-5865 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Forskarstöd predoktorandmedel - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2005-11-07 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
 2. VGFOUSA-P-9072 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-10-27 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
 3. VGFOUSA-P-12741 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-10-15 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.

Övergripande information om projektarbetet

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Projektledarens arbetstid - % av heltid

50

Hur långt har projektarbetet framskridit?

Analys av insamlade data avslutad (för minst ett delprojekt).

Projektarbetet som en del i en utbildning för sökanden

Ej del i utbildning

Medarbetare / Handledare

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektet / projektens innehåll

Beräknat projektslut

2009-06-30

Sammanfattning

Asymtomatisk bakteriuri hos äldre försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symtom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symtom som kan ha många andra orsaker, exempelvis oro, trötthet, förvirring, agitation och personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är tveksamt.

Syftet med denna studie är att studera förekomsten av diffusa symtom och deras samband med bakterier i urinen.

Förändringar i projektplanen

Då innehållet i denna studie blev för stort för att rymmas i ett enda arbete har en avknoppning skett så att följande planerade artikel blivit ett separat delarbete: "Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?"

Senaste 12 månaderna har följande gjorts i projektet

Under de senaste tolv månaderna har arbetet koncentrerats till delarbetet "Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?" Statistiska bearbetningen vad gäller detta delprojekt har utförts och avslutats under de senaste tolv månaderna. Har under de gångna tolv månaderna även skrivit färdigt större delen av manuset till en artikeln vad gäller detta delarbete. Under våren har jag även varit föräldraledig ca 2 månaders tid och under denna tid stod projektet still.

Närmaste 12 månaderna planeras följande aktivitet

Planerar att skriva färdigt artikeln "Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?". Inför avslutandet av denna artikel har en stor andra litteratursökning (ca 3000 artikeltitlar/abstract) påbörjats för att vara säker på att inte några väsentliga artiklar (inklusive eventuella nytillkomna artiklar) har missats. Kommer först att avsluta denna litteraturgenomgång. När artikeln för detta delarbete är färdig planeras en publikation med titeln "Detection of bacteriuria among elderly in nursing homes by using a urine test strip – visual reading compared to test strip analyzer" i en internationell vetenskaplig tidskrift.

När första artikeln är färdig kommer den statistisk bearbetning att återupptas av materialet till den andra artikeln med titeln "Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?"

Ekonomisk översikt och äskande

Forskarstöd söks från och med

2008-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2008-01-01

Forskarstöd beviljas till och med

2008-04-30

Decision

Decision date: 2007-11-12


Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion? | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/12741