Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser. | Application
Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser.
Registration number: VGFOUSA-13571
Språkgranskning
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2008-03-07
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Pär-Daniel Sundvall, 2008-03-07
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
RejectedRejected
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Information

Avser

Vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Innehåll

Kort beskrivning av manuskript

Detta manuskript är ämnat för en internationell vetenskaplig tidskrift. Manuskriptet beskriver vilken nytta man har av urinstickor på det klientel som bor på ett äldreboende, när man vill ta reda på om det finns bakterier i urinen eller inte. Vidare redovisas om det föreligger någon kliniskt relevant skillnad eller inte mellan visuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor, då undersökningen utförs av personal på äldreboenden. Innehållet bidrar med ny kunskap som inte framkommit i tidigare forskning och det är därför angeläget att detta manuskript kan bli språkgranskat och sedan även publicerat. Manuskriptet består av följande delar "Abstract", "Introduction", "Materials and methods", "Results" och slutligen "Discussion".

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Beskrivning av KostnaderOffert från språkgranskare4 100
Sum 4 100

Övrig information

Annan ansökan

VGFOUSA-5831

Decision

Decision date: 2008-03-12

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Beskrivning av Kostnader
Offert från språkgranskare4 1000Saknar specifikation avseende beräknad tid och timtaxa.Vänligen återkom.
sum4 1000 

Decision comment

Saknar specifikation avseende beräknad tid och timtaxa.Vänligen återkom.

Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13571