Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser. | Application
Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser.
Registration number: VGFOUSA-13721
Språkgranskning
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2008-03-17
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Annika Billhult Karlsson, 2010-09-27
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Information

Avser

Vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Innehåll

Kort beskrivning av manuskript

Detta manuskript är ämnat för en internationell vetenskaplig tidskrift och manuskriptet är skrivet på engelska. Manuskriptet beskriver vilken nytta man har av urinstickor på det klientel som bor på ett äldreboende, när man vill ta reda på om det finns bakterier i urinen eller inte. Vidare redovisas om det föreligger någon kliniskt relevant skillnad eller inte mellan visuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor, då undersökningen utförs av personal på äldreboenden. Innehållet bidrar med ny kunskap som inte framkommit i tidigare forskning och det är därför angeläget att detta manuskript kan bli språkgranskat och sedan även publicerat. Manuskriptet består av följande delar "Abstract", "Introduction", "Materials and methods", "Results" och slutligen "Discussion". Totalt består manuskriptet av 5374 ord. Tar man bort sammanfattningen samt tabellerna (som även innehåller mycket text) är det 3257 ord.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Beskrivning av KostnaderKostnad enligt offertsvar från språkgranskare. För att närmare specificera denna offert har språkgranskaren beräknat en tidsåtgång på 8 timmar och arvodet är 500 kronor per timma. Detta innebär en totalkostnad på 4000 kronor.4 000
Sum 4 000

Övrig information

Annan ansökan

VGFOUSA-5831

Decision

Decision date: 2008-03-19

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Beskrivning av Kostnader
Kostnad enligt offertsvar från språkgranskare. För att närmare specificera denna offert har språkgranskaren beräknat en tidsåtgång på 8 timmar och arvodet är 500 kronor per timma. Detta innebär en totalkostnad på 4000 kronor.4 0004 000 
sum4 0004 000 

Decision comment

Förefaler vara en hög timpeng.Jag har kontrollerat o funnit arvoden kring 400:-. Ngt för framtiden? Tar det en professionell läsare en hel dag att läsa ett manus????

Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser. | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13721