Grundläggande forskningsmetodik 5p | Application
Grundläggande forskningsmetodik 5p
Registration number: VGFOUSA-1684
Avgift för kurs i forskningsmetodik - kursen finns i vår kurskatalog
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2003-06-05
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Trandareds Vårdcentral
Last updated / corrected by: Margareta Möller, 2004-10-06
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Kursinformation

<b>Kursgivare:</b> Avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet,
<b>Kurskod:</b> MFM 100,
<b>Antal poäng:</b> 5,<hr>Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i forskningsmetodik, att den studerande efter kursgenomgång kan genomföra litteratursökningar, ta del av andras vetenskapliga arbeten samt kunna planera och förbereda enklare vetenskapliga studier. Kursens innehåller:
*Medicinsk vetenskapsteori och metod,
*Vårdvetenskapens teori och metod,
*Likheter och skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder,
*Kvantitativa forskningsmetoder, design och grundläggande statistik,
*Kvalitativa forskningsmetoder,
*Forskningsetik och sekretess,
*Litteratursökning och annan informationssökning,
*Studiedesign,
*Olika datainsamlingsmetoder,
*Dokumentation. Skriftlig och muntlig presentationsteknik,
*Granskning av andras vetenskapliga arbeten,
*Att söka pengar för en vetenskaplig studie,
*Arbete med egen studiedesign. ### OBS! Läs på webblänken för att få information om var du hämtar ansökningsblanketter och vart dessa sedan skall skickas. Välkommen!

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Kommentar till sökta kostnaderAvgift enligt kursgivare: 5600 SEK5 600
Sum 5 600

Decision

Decision date: 2003-08-13

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Kommentar till sökta kostnader
Avgift enligt kursgivare: 5600 SEK5 6005 600 
sum5 6005 600 

Grundläggande forskningsmetodik 5p | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/1684