Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden | Application
Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Registration number: GLS-170641
Ansökan om driftsanslag från Göteborgs Läkaresällskap
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2011-01-12
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Pär-Daniel Sundvall, 2011-01-26
Application received by: Göteborgs läkaresällskap
GrantedGranted
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Other MeSH terms

information Added MeSH terms
Geriatric Nursing
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Clinical Chemistry Tests
Laboratory tests demonstrating the presence of physiologically significant substances in the blood, urine, tissue, and body fluids with application to the diagnosis or therapy of disease.
Diagnosis, Differential
Determination of which one of two or more diseases or conditions a patient is suffering from by systematically comparing and contrasting results of diagnostic measures.

Ämnesområden som ansökan huvudsakligen avser

ÄMNESOMRÅDE

GERIATRIK

Specificerat ämnesområde

checked ALLMÄN FORSKNING
not checked ASTMA/ALLERGI
not checked BARNDIABETES
not checked BARNNEUROLOGI
not checked CANCER
not checked DERMATOLOGI
not checked DIABETES
not checked EPILEPSI
checked GERIATRIK
not checked HEMATOLOGI
not checked HJÄRTA-KÄRL
not checked MEDICINHISTORIA
not checked MULTIPEL SKLEROS
not checked NEUROLOGI
not checked NJURAR
not checked PARKINSONS SJUKDOMAR
not checked PEDIATRIK
not checked PLASTIKKIRURGI
not checked PSYKIATRI
not checked REUMATOLOGI
not checked SJUKDOMARS FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING
not checked STROKE
not checked THORAX (LUNGMEDICIN)
not checked TUBERKULOS
checked UROLOGI
not checked ÖGON
not checked ÖRON-NÄSA-HALS

Medarbetare / Handledare

Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås
Nils Rodhe
Distriktsläkare, Annan

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Sammanfattning

På äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger.

Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, utan att de har symptom av det, gör det mycket svårt att veta om ett nytt symptom är orsakat av en urinvägsinfektion eller om bakterierna i urinen bara står för en ABU. Detta gör att man inte enbart utifrån svaret på en urinsticka eller urinodling kan avgöra om det rör sig om en urinvägsinfektion eller inte.

Utifrån den diagnostiska osäkerheten skulle det behövas ett nytt kompletteranden test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en symptomgivande infektion. Inflammationsparametern interleukin 6 (IL-6) i urinen är ett lovande sådant test. Det finns ingen forskning som undersökt om IL-6 i urinen kan vara vägledande vid bedömning av äldre patienter med nytillkomna ospecifika allmänsymptom och samtidig bakteriuri. Därför planeras denna studie.

Projektet förväntas reda ut huruvida halten av IL-6 i urinen kan användas för att skilja mellan ABU (som inte ska behandlas) och en symptomgivande urinvägsinfektion. Studien bör därför kunna ge upphov till nya tydligare riktlinjer kring handläggningen av patienter på äldreboenden med nytillkomna ospecifika allmänsymptom och samtidig förekomst av bakterier i urinen. Detta gör att studiens resultat kan få en stor användning inom äldrevården eftersom den berör ett patientnära och vanligt förekommande kliniskt problem.

Genom att förbättra diagnostiken kan den frekventa användningen av urinvägsantibiotika på äldreboenden minska och riktas mer specifikt. Detta är av stor vikt med tanke på den tilltagande problematiken med antibiotikaresistens.


Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Budget och äskande

Other grant providers

Grants

FoU Sjuhärad Välfärd (856-10-61)
150 000 SEK (applied sum: 291 000 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2011, Medicinsk service, tryckkostnader samt reseersättning.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-161721)
110 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2010, Lön för sökande 80000:-. Lön medsökande forskningssjuksköterska 30000:-.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (VGFOUREG-142671)
0 SEK (applied sum: 495 744 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2010, Medicinsk service samt lönekostnader för projektets medarbetare.

Decision

Decision date: 2011-04-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Äskande från GLS
Lönekostnader för att timanställa en forskningssjuksköterska i projektet för en sammanlagd arbetstid som motsvarar två månaders heltidstjänstgöring: 85000:-

Del av laboratoriekostnader för analys av IL-6 i urinen samt för urinodlingar: 65000:-
150 00030 000 
sum150 00030 000 

Grant providers for application

Vera och Hans Albrechtssons stiftelse
Fund group: GERIATRIK

Contributes with 30000 SEK

barnneurologisk och geriatrisk forskning

Vera och Hans Albrechtssons stiftelse.


Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/170641