Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden | Application
Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Registration number: VGFOUSA-174141
Medel till etikprövningsnämnden
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2011-01-26
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Annika Billhult Karlsson, 2011-12-15
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid (tim/vecka)

23

Del i utbildning

Avhandling

Tidigare medel för etikprövning

Har tidigare inte fått medel för etikprövning avseende detta projekt

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Internationell vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Other MeSH terms

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.
Clinical Chemistry Tests
Laboratory tests demonstrating the presence of physiologically significant substances in the blood, urine, tissue, and body fluids with application to the diagnosis or therapy of disease.
Diagnosis, Differential
Determination of which one of two or more diseases or conditions a patient is suffering from by systematically comparing and contrasting results of diagnostic measures.

Medarbetare / Handledare

Medarbetare/handledare

Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Nils Rodhe
Distriktsläkare, Annan
Birgitta Arnholm
Biträdande smittskyddsläkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Koncernkontoret

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2011-02-15

Beräknat projektslut

2012-12-31

Sammanfattning

På äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger.

Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, utan att de har symptom av det, gör det mycket svårt att veta om ett nytt symptom är orsakat av en urinvägsinfektion eller om bakterierna i urinen bara står för en ABU. Detta gör att man inte enbart utifrån svaret på en urinsticka eller urinodling kan avgöra om det rör sig om en urinvägsinfektion eller inte.

Utifrån den diagnostiska osäkerheten skulle det behövas ett nytt kompletteranden test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en symptomgivande infektion. Inflammationsparametern interleukin 6 (IL-6) i urinen är ett lovande sådant test. Det finns ingen forskning som undersökt om IL-6 i urinen kan vara vägledande vid bedömning av äldre patienter med nytillkomna ospecifika allmänsymptom och samtidig bakteriuri. Därför planeras denna studie.

Projektet förväntas reda ut huruvida halten av IL-6 i urinen kan användas för att skilja mellan ABU (som inte ska behandlas) och en symptomgivande urinvägsinfektion. Studien bör därför kunna ge upphov till nya tydligare riktlinjer kring handläggningen av patienter på äldreboenden med nytillkomna ospecifika allmänsymptom och samtidig förekomst av bakterier i urinen. Detta gör att studiens resultat kan få en stor användning inom äldrevården eftersom den berör ett patientnära och vanligt förekommande kliniskt problem.

Genom att förbättra diagnostiken kan den frekventa användningen av urinvägsantibiotika på äldreboenden minska. Detta är av stor vikt med tanke på den tilltagande problematiken med antibiotikaresistens.


Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Det finns idag en mängd mer eller mindre ospecifika allmänsymptom som tillsammans med fynd av bakterier i urinen anses tala för en behandlingskrävande urinvägsinfektion. Det saknas vetenskalipt stöd för denna praxis och den diagnostiska osäkerheten leder till många onödiga antibiotikakurer.

Den höga förekomsten av ABU gör att man inte utifrån ett urinodlingssvar kan avgöra om det är en UVI eller inte. Därför behöver man ett kompletterande test för att veta om en ful urinsticka/positiv urinodling är relevant eller om det bara är ett bifynd.

Projektet förväntas reda ut huruvida halten av IL-6 i urinen kan användas för att skilja mellan ABU (som inte ska behandlas) och en symptomgivande urinvägsinfektioner hos patienter på äldreboenden.

Genom att förbättra diagnostiken kan den frekventa användningen av urinvägsantibiotika på äldreboenden minska. Detta är av stor vikt eftersom den ökande resistensutvecklingen mot antibiotika anses vara det största hotet mot modern sjukvård.

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Medel till etikprövningsnämndenNy ansökan till etikprövningsnämnden, avgift 5000:-. Kompletteringsbedömning 2000:- då detta behövs i de flesta fall. Summa 7000:-7 000
Sum 7 000

Decision

Decision date: 2011-02-02

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Medel till etikprövningsnämnden
Ny ansökan till etikprövningsnämnden, avgift 5000:-. Kompletteringsbedömning 2000:- då detta behövs i de flesta fall. Summa 7000:-7 0007 000 
sum7 0007 000 

Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/174141