Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes | Application
Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes
Registration number: VGFOUSA-193661
Publiceringskostnad
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2011-05-03
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Sandared
Last updated / corrected by: Annika Billhult Karlsson, 2011-12-15
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Denna ansökan är kopplad till följande ansökan:

  1. VGFOUSA-9789 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Projektmedel - Ny ansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-03-05 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
  2. VGFOUSA-193661 : Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes, Publiceringskostnad
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2011-05-03 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.

Information

Antagen som doktorand

Ja

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

MeSH-termer som beskriver arbetet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Geriatric Nursing
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
Diagnosis, Differential
Determination of which one of two or more diseases or conditions a patient is suffering from by systematically comparing and contrasting results of diagnostic measures.

Innehåll

Kort beskrivning av manuskript

På äldreboenden är det vanligt med ospecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet eller en beskrivning av att individen på annat sätt inte är sig lik. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger.

Manuskriptet redogör för en studie som undersökt om det finns någon relation mellan ospecifika symptom och fynd av bakterier i urinen hos individer på äldreboenden. För att undersöka om det på gruppnivå finns några samband mellan symptomen och fynd av bakterier i urinen har logistiska regressioner beräknats. Genom att beräkna etiologiska prediktiva värden har man kunnat se om det på individnivå finns några samband mellan symptomen och fynd av bakterier i urinen när man statistiskt tar hänsyn till att det finns symptomfria individer med bakteriuri.

Manuskriptet har accepterats för publikation i BMC Family Practice vilket är en open access tidskrift som är indexerad i Thomson-Reuters tjänst Webb of Science. Detta förutsätter att kostnaden för online publiceringen erläggs.

Kostnader

Kostnad för online publiceringen

12 730
DescriptionSum
Medel som söks6 365
Sum6 365

Decision

Decision date: 2011-05-11

Applied sumDecision SEKDecision comment
Medel som söks
6 3656 365 
6 3656 365 

Decision comment

Lycka till!

Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/193661